Jean-Luc Vanraes (Open VLD) stapt op als OCMW-voorzitter van Ukkel

© Dieter Telemans

Voormalig Brussels minister Jean-Luc Vanraes (Open Vld) neemt ontslag als OCMW-voorzitter van Ukkel. Zaterdag was bekend geraakt dat de post niet gecombineerd mag worden met zijn functie als ondervoorzitter van de Brusselse gewestelijke investeringsmaatschappij GIMB. Vanraes weet sinds enkele maanden dat dit juridisch niet kan. De Open Vld'er vindt niet dat hem iets te verwijten valt.

"Hoewel ik mij niets te verwijten heb, neem ik met pijn in het hart ontslag als OCMW-voorzitter, om iedereen, zoals altijd, recht in de ogen te kunnen kijken, om de rust te laten terugkeren binnen mijn bedrijf dat zich dagelijks inzet voor de economie in het Brussels Gewest en niet in het minst om te vermijden dat de werking van het Ukkels OCMW zou lijden onder een onduidelijke situatie", zo besluit Vanraes in een persbericht.

RTL Info had aan het licht gebracht dat de statuten van de GIMB een cumul met het OCMW-voorzitterschap verbieden. Maar Vanraes wist daar naar eigen zeggen "tot enkele maanden geleden" niets van. Hij wijst er ook op dat zijn benoeming twee keer unaniem bevestigd is door de Raad van Bestuur en de algemene vergadering van de GIMB én bij regeringsbesluit. "En dit terwijl men heel goed op de hoogte was van mijn mandaat als OCMW-voorzitter."

Benoemingsbeleid
Walter Vandenbossche, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, zegt geen weet te hebben gehad van dit juridisch probleem, en wel om een eenvoudige reden. "De verlonings- en benoemingscommissie is bij gedelegeerd besluit ontnomen aan de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur", zegt hij aan BRUZZ. "Dit betekent dat wij in geen geval inspraak of inzage hebben in het benoemingsbeleid van de GIMB."

"Het is dus de taak van de algemene directeur, Serge Vilain, om dit na te gaan en dit te doen naleven", vervolgt hij. Vandenbossche zal deze zaak ter sprake brengen in het eerstvolgende directiecomité. "De algemene directeur zal mij daar tekst en uitleg moeten verschaffen over hoe dit is kunnen gebeuren", zegt hij. "Ik ben benieuwd of hij dat gaat kunnen."

De Open Vld'er merkt nog op dat er "strikt juridisch" geen enkele basis bestaat "om enige conflicterende situatie in te roepen". "Er valt mij niets aan te wrijven. Dus zou ik mij, zoals elke werknemer, tot een rechtbank kunnen richten om mijn rechten te doen gelden."

Publiek mandaat
Zaterdag had RTL Info al voorgerekend dat Vanraes op drie jaar tijd bruto bijna 1 miljoen euro verdiend heeft met de 'verboden cumul'. Zijn functie bij de GIMB was immers goed voor zowat 229.000 euro bruto per jaar, terwijl hij als OCMW-voorzitter jaarlijks zowat 90.000 euro verdiende. Vanraes benadrukt wel dat hij bij de GIMB geen mandaat-functie bekleedde, maar er werkte met een statuut van bediende en een arbeidsovereenkomst van beperkte duur.

Uit het vademecum van het Brussels parlement - waar Vanraes in zetelde toen hij bij de GIMB in functie trad - blijkt echter dat het wel degelijk beschouwd moet worden als een publiek mandaat. En die moeten in rekening genomen worden bij het aftoetsen aan het plafond van 150 procent van een federaal parlementair wedde.

Ukkel onder vuur
Vanraes is niet de eerste topper uit de Ukkelse politiek die dit weekend ontslag neemt. Zaterdag kondigde ook burgemeester Armand De Decker zijn vertrek aan. De Decker ligt al maanden onder vuur in Kazachgate.

Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook