© Brussel Bad

Kunst in Citroëngarage: 'Amateurtoneel van laag niveau’

EVC
© brusselnieuws.be
09/12/2014

Amateurtoneel van laag niveau, vindt Groen. Een genadeslag, zegt de SP.A bij monde van Yamila Idrissi. Verschillende politici reageren op de aankondiging van Elke Sleurs (N-VA) dat het Fin-de-Sièclemuseum moet opkrassen en dat de federale overheid geen werken leent voor een museum voor moderne kunst in het Citroëngebouw. N-VA wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar minister-president Vervoort.

Vandaag dinsdag stelt staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) haar beleidsnota Wetenschapsbeleid voor in de Kamer. Sleurs heeft beslist dat het Fin-de-Sièclemuseum geen toekomst heeft in het gebouw van de Schone Kunsten aan de Regentschapsstraat. Bovendien is er voor haar geen sprake van het in bruikleen geven door het Museum voor Moderne Kunst van zijn collectie – eigendom van de federale overheid – aan het Brussels Gewest. Die wil de collectie moderne en hendedaagse kunst onder brengen in het Citroëngebouw aan het kanaal.

In een persbericht reageert Groen-Brussel verontwaardigd. “Het welles-nietesspelletje over de herbestemming van de Brusselse Citroëngarage doet eerder denken aan een slecht amateurtoneel dan aan goed bestuur", klinkt het. “Niet alleen heeft de discussie over het museum de belastingbetaler al veel geld gekost, het wordt hoog tijd dat men gaat bepalen op welke manier de hele Citroënsite een bestemming kan krijgen die recht doet aan het opmerkelijke gebouw.”

Parlementslid Annemie Maes (Groen) zegt dat "Brussel een echt Museum voor Hedendaagse en Moderne Kunst verdient". "Een volwaardig museum dat uit meer bestaat dan uit wat kelderstukken uit het Museum voor Schone Kunsten zoals nu op tafel ligt. Het wordt dringend tijd dat de verantwoordelijken op alle niveaus eens gaan bepalen wat er precies moet getoond worden en waar dat op een optimale manier kan. Het gezeul met de collectie zoals we het vandaag zien, heeft de belastingbetaler in deze crisistijden al onnodig veel geld gekost.”

Maes stelt luidop wel de vraag of de Citroëngarage per se de ideale locatie voor het museum is. “Er kwam daarover van verschillende experts al heel wat kritiek én bovendien redt men op die manier maar een stukje van het gebouw, terwijl de achterliggende delen architecturaal zelfs interessanter zijn.” Volgens haar collega-parlementslid Arnaud Verstraete (Ecolo) “gebeurt de invulling van de site op dit moment op basis van de dada’s van een aantal ministers.” Groen vraagt dat het volledige gebouw maximaal wordt benut.

Idrissi: 'Genadeslag'
Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) heeft het over “een genadeslag voor het project van een museum voor moderne en hedendaagse kunst aan het kanaal". “Zonder de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten wordt de toekomst van het nieuw kunstmuseum in de Citroëngarage penibel", zegt ze. “Het museum voor moderne en hedendaagse kunst in de kanaalzone staat voor mij symbool voor de mogelijkheid van federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse politici om aan eenzelfde zeel te trekken, om zichzelf te overstijgen en verandering mogelijk te maken.”

Idrissi ziet het museum als een schitterende kans voor België om een ambitieus project op te bouwen rond een ijzersterke publiek-private collectie. “Laat dit project nu niet ten prooi vallen aan communautaire kortzichtigheid, met Brussel als kind van een politieke afrekening”, zegt ze.

N-VA: 'Amateurisme ligt bij Brusselse regering'
N-VA heeft een heel ander beeld op de nota van haar eigen staatssecretaris. De nota van Sleurs schept net duidelijkheid, klinkt het. "Zij geeft prioriteit aan de renovatie en instandhouding van de huidige waardevolle gebouwen en collectie", zegt Brussels volksvertegenwoordiger Cieltje Van Achter. "Zij oordeelt ook dat het Citroëndossier niet steunt op degelijk voorbereidend onderzoek naar de kostprijs, noch naar de toekomstige uitbatingskosten die daarbij horen."

Er is dus sprake van amateurisme, maar dan wel van de kant van de Brusselse regering. "Zonder een degelijk plan van aanpak voor het museum aan het kanaal, moet men niet verwonderd zijn dat de huidige eigenaar van de collectie hiermee geen rekening houdt", klinkt het. Mocht de Brusselse regering het bovendien serieus menen met dit museum, zou men verwachten dat hierover contact werd opgenomen met de bevoegde staatssecretaris. Het is onbegrijpelijk dat de Brusselse regering hoopte een federale collectie te krijgen zonder enige stappen tot samenwerking te zetten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Cultuurnieuws

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie