Meerderheid zonder meerderheid in Jette

De spanningen binnen de Jetse olijfboomcoalitie hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Afgelopen woensdag bleven eerste schepen Merry Hermanus en de voltallige PS-fractie weg van de zitting van de gemeenteraad. Omdat oppositiepartijen MR en Open VLD niet bereid waren om het college te 'depanneren', konden de rekeningen van 2008 - die overigens een flink tekort vertonen - niet goedgekeurd worden.

Het zit er al een hele tijd bovenarms op tussen eerste schepen Merry Hermanus en burgemeester Hervé Doyen (LBJ-CDH). De eerste schepen verziekt de sfeer binnen het gemeentehuis met zijn niet-aflatende stroom van vragen, kritische opmerkingen, beledigingen en beschuldigingen aan het adres van collega-schepenen en ambtenaren. Overal heeft hij iets op aan te merken - of het nu binnen zijn bevoegdheid valt of niet.

Volgens schepen Hermanus wordt de gemeente ronduit slecht beheerd. Volgens burgemeester Doyen balanceert Hermanus tussen de paranoia en de schizofrenie, iets wat in het gemeentehuis inmiddels zowat iedereen, met uitzondering van de PS-fractie, beaamt.

Correctionele rechtbank
Aanvankelijk moest vooral de gemeentesecretaris het ontgelden, later kwam daar ook de gemeenteontvangster bij. Op een gegeven moment weigerden de ambtenaren nog langer voor Hermanus te werken, waarna de schepen een maand verplicht 'met vakantie' werd gestuurd. Maar na die maand keerde hij gewoon terug, weliswaar met minder bevoegdheden.

Inmiddels is Hermanus door de gemeentesecretaris voor de correctionele rechtbank gedaagd voor pesterijen. Alle andere schepenen hebben in het kader van het onderzoek tegen hem getuigd. Dat ligt Hermanus zwaar op de maag. Het vertrouwen tussen Hermanus en de rest van het college is dan ook volledig zoek.

Afgelopen week daagden Hermanus en zijn fractieleden niet op in de gemeenteraad. Op de agenda stond onder meer de goedkeuring van een overeenkomst voor tijdelijke bezetting van het oude gasthuis van het OCMW aan de Wemmelsesteenweg. Jeugdhuis De Branding en andere culturele organisaties zouden hier mogen intrekken, in afwachting van het moment waarop het gebouw, nu nog eigendom van het OCMW, verbouwd wordt tot woningen. OCMW-voorzitster Clara Quaresmini, een vertrouwelinge van Hermanus, vreest voor overlast en wil dat er geval per geval bekeken wordt wie er zijn intrek mag nemen. Omdat de burgemeester niet meteen had gereageerd op haar verzoek tot aanpassing van de bezettingsovereenkomst, bleef de PS-fractie weg van de zitting.

Nadat gebleken was dat de fractie van MR en Open VLD ook veel vragen had, besloot Doyen het agendapunt in te trekken. Maar ook met de volgende punten op de agenda had de afwezige PS het moeilijk: de goedkeuring van de rekeningen 2008 en van de eindrekening van de gemeenteontvangster, die inmiddels een andere baan heeft.

De rekeningen van 2008 vertonen een negatief saldo van maar liefst 2,2 miljoen euro. Schepen van Financiën Jean-Louis Pirottin (LBJ-CDH) wijt dat tekort aan de structurele onderfinanciering van zijn gemeente. Bovendien hebben de inkomsten uit de onroerende voorheffing en uit de parkeermeters minder opgebracht dan begroot en probeert het college schoon schip te maken met tal van oninbare schuldvorderingen.

Desalniettemin kreeg het college de afgelopen weken twee kritische brieven over de rekeningen van de gewestelijke inspectie van Financiën. Hermanus greep deze brieven meteen aan om rond te strooien dat de rekeningen niet zouden kloppen en dat de gemeente virtueel failliet is. Vlak voordat deze punten woensdagavond goedgekeurd zouden worden, verlieten ook MR en Open VLD de zaal, gevolgd door Vlaams Belang. Aangezien er toen niet meer genoeg raadsleden overbleven om rechtsgeldig te vergaderen, moest Doyen de zitting afsluiten. De gemeenteontvangster kreeg dus geen kwijting.

Na afloop zei burgemeester Doyen dat het overduidelijk was dat PS en MR-Open VLD onder één hoedje hadden gespeeld. Open VLD-gemeenteraadslid Sven Gatz ontkent niet dat er contacten zijn tussen fractieleider Jean Werrie en Merry Hermanus, maar hij vindt het niet gepast dat de burgemeester nu met de beschuldigende vinger naar de oppositie wijst. "Doyen moet zelf voor een meerderheid zorgen. Bovendien stellen wij ons ook vragen over de correctheid van de rekeningen. We hebben zelf kunnen constateren dat er vorderingen in opgenomen zijn die vervallen zijn. Dus wilden we het college zeker niet op dat punt depanneren."

Onbestuurbaar
De vraag is hoe uit de impasse te raken. Doyen krijgt Hermanus niet weg, en uit zichzelf stapt de schepen niet op. Ooit beloofde hij dat hij niet de hele rit zou uitzitten. Inmiddels is hij 65, maar hij maakt geen aanstalten om te vertrekken, officieel omdat hij vreest dat Doyen dan een andere partij aan boord zal halen. De PS-top grijpt ook niet in zolang er geen veroordeling is voor pesterijen. Toch zal er iets moeten gebeuren. Gatz: "Het is duidelijk dat de gemeente onbestuurbaar is geworden. En het slachtoffer hiervan zijn de Jettenaren."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Oproep: Lees of reageer je wel eens op online comments, op nieuwssites of social media? Wil jij bijdragen aan een constructief online debat? Doe dan nu mee met het RHETORiC-onderzoek en ontvang een waardebon. Meer info en inschrijven.

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?