De administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan de Jacqmainlaan

Oppositie over begroting VGC: 'Gebrek aan langetermijnvisie'

EC
© Belga
20/12/2019
Updated: 20/12/2019 14.07u

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor de 20ste keer op rij een begroting in evenwicht gepresenteerd. In de Raad van de VGC volgde vrijdag het debat over de begroting en de oppositie bleef op zijn honger zitten over concrete acties. De begroting werd goedgekeurd met 10 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 2 onthoudingen. N-VA en PVDA stemden tegen, terwijl CD&V en Agora zich onthielden.

De gewone begroting 2020 van de VGC bedraagt in totaal 192,24 miljoen euro en sluit af met een beperkt positief resultaat van 1.060,65 euro. Tegenover de begroting 2019 stijgt het totaalbedrag met 4,73 miljoen euro ofwel 2,5 procent, en dit zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde. De stijging van de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de personeelskosten binnen de VGC, die met bijna 3 miljoen naar omhoog gaan.

Aan de ontvangstenzijde stijgen de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van de begroting 2019 met 3,5 miljoen euro naar 74,56 miljoen euro, zonder verdere indexering. De federale overheid geeft 18,06 miljoen euro, ofwel 0,34 miljoen euro meer en die is wel te wijten aan de jaarlijkse indexering.

Vanuit de Vlaamse gemeenschap blijven de dotatie van 26,89 miljoen euro en de ingeplande subsidies van 24,06 miljoen euro ongewijzigd. De Vlaamse dotatie specifiek voor onderwijstaken stijgt licht tot 10,56 miljoen euro en die stijging gaat voornamelijk over lonen.

In de buitengewone begroting zal de VGC in 2020 85,17 miljoen euro investeren en dat is wel een daling van liefst 8,23 miljoen euro tegenover de initiële begroting 2019.

Geen indexering

Dat de Vlaamse gemeenschap geen indexering doorvoert, vonden zowel meerderheid als oppositie, op N-VA en CD&V na, duidelijk niet fijn. "Tegenover een logica van besparen, beknotten van een mondig middenveld, het instrumentaliseren van cultuur of wegpesten van etnisch-culturele initiatieven plaatst het VGC-college meer investeringen, ruimte voor experiment, voor inspraak en tegenspraak, en een positieve kijk op diversiteit en meertaligheid", stelt Els Rochette, fractieleider van one.brussels.

Zo investeert de VGC in haar begroting 2020 onder meer 40.000 euro in kunstprojecten, 100.000 euro in participatieprojecten of 20.000 euro in sociaal-culturele projecten.

N-VA-oppositielid Mathias Vanden Borre weerlegt het feit dat Vlaanderen Brussel zou loslaten en verwijt het college een gebrek aan visie. "Ik zie zelfs geen aanzet tot beleidskeuzes voor de komende vijf jaar. Er is geen enkele noemenswaardige nieuwe investering te vinden in deze begroting. Om dit totale gebrek aan visie te verbloemen, besluit men dus maar te schieten op Vlaanderen. Aanval is de beste verdediging, denk ik dan. Helaas kan men dit bezwaarlijk bruggen bouwen noemen", aldus Vanden Borre.

'Geen visie'

De oppositieleden van Agora en CD&V konden zich vinden in het standpunt dat er te weinig langetermijnvisie is. "Acties en indicatoren ontbraken vaak. Ze blijft in de toepassing van de beleidskeuzes soms wat vaag", stelt Pepijn Kennis (Agora).

Bianca Debaets (CD&V) leest in de begroting niet de aangekondigde trendbreuk. "Welzijn zou prioriteit worden maar vertaalt zich niet in cijfers. Van de stijging van het budget van de gewone begroting met 4,73 miljoen euro gaat er slechts 110.000 euro naar Welzijn, Gezondheid en Gezin, dat is 0,85 procent van het totaal", benadrukt Debaets.

PVDA vreest dat het gebrek aan visie de stad alleen maar achteruit zal trekken: "De begroting zal tekortschieten in het wegwerken van de pijnpunten zoals armoede, meertaligheid en het tekort aan plaatsen in scholen of de werkdruk voor leerkrachten", stelt PVDA-oppositielid Jan Busselen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni