Oppositie scherp voor beleidsverklaring Vervoort

© Belga
24/10/2015

Een begroting in evenwicht en de start van een hervorming van de Brusselse fiscaliteit en het steunmechanisme voor ondernemingen. Dat zijn de enige lichtpuntjes die de oppositie ziet in de beleidsverklaring die minister-president Vervoort donderdag in het Brusselse Parlement bracht.

Voor het overige hakte ze gretig in op de inhoud van de verklaring tijdens een debat dat de hele dag duurde en meestal zonder veel animo verliep. "Slecht voor de huurders, ongunstig voor de middenklasse en geen coherentie." Zo vatte N-VA-fractieleider Johan Van Den Driessche vrijdagnamiddag zijn kritiek samen op de belastinghervorming van de Brusselse regering.

"Voor alle duidelijkheid: een begroting in evenwicht is een goede zaak, het vereenvoudigen van de regels en het wieden in verouderde belastingen is ook een goede zaak, maar wat de regering voorstelt is slechts een kleine stap om de beoogde doelstelling te bereiken en bevat ook veel slechte neveneffecten."

De regering moet voor N-VA het geweer van schouder veranderen wil zij met haar fiscaal beleid de strijd tegen de stadsvlucht en de woningnood met succes aanpakken.

Liesbet Dhaene kondigde aan dat N-VA haar vertrouwen niet kan geven aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) als legitieme vertegenwoordiger van twee gemeenschappen. De GGC weigert volgens Dhaene immers systematisch om die verantwoordelijkheid te grijpen. Ze beweert de vertegenwoordiger van de Franstalige en van de Vlaamse gemeenschap te zijn, maar ze voert een beleid zo minimaal mogelijk in het Nederlands. Op bepaalde domeinen is Nederlandstalige dienstverlening zelfs onbestaande, luidt de kritiek. Denk maar aan de massale overgang van de zuiver Franstalige instellingen van de COCOF naar de GGC, aldus Dhaene.

Ze hekelde het feit dat de GGC hardnekkig weigert de GGC om naar het voorbeeld van Vlaanderen te kijken. De GGC hanteert de slogan "Brussel wikt en Wallonië beschikt", concludeerde Dhaene, verwijzend naar de inburgering, waar Brussel pas in actie geschoten is nadat Wallonië, meer dan 10 jaar na Vlaanderen, beslist om een volwaardig inburgeringstraject verplicht te stellen. Cieltje Van Achter betreurde dat er in de verklaring niet te vinden over de controle en sanctionering van werklozen of over de verkeersveiligheid.

Liberale accenten
Voor Vincent De Wolf (MR) heeft de Brusselse regering de kans gemist om een echte fiscale hervorming door te voeren, vooral op het vlak van het vastgoed, maar de Franstalige liberalen zien toch wat positieve punten in de aangekondigde maatregelen, zoals het schrappen van de forfaitaire taks van 89 euro en de aanvullende agglomeratieheffing van 1 procent op de personenbelasting.

"De hand van (Open VLD-)minister Guy Vanhengel hierin is zeer duidelijk", vond De Wolf. "Het gaat om liberale accenten in uw hervorming, die de lasten op werk verminderen en de koopkracht van de Brusselaars verhogen." De MR-fractieleider betreurde dat in tegenstelling tot bij de federale taxshift de Brusselse regering geen goed nieuws heeft voor de ondernemingen. Ook de rationalisering van de steunmaatregelen voor ondernemingen is een gemiste kans. De hervorming door de Brusselse regering is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg.

De Wolf kreeg een groot deel van het halfrond over zich heen toen hij zijn vertrouwen uitsprak in het werk dat federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant in alle discretie verricht in het dossier van de nachtvluchten.

Veilige haven
Een heel ander geluid was te horen bij Els Ampe, ook liberaal maar wel van meerderheidspartij Open VLD. "Geen dagdromerij over Brussel in 2100, maar concrete realisaties en acties voor morgen. Acties die de Brusselaar binnenkort al ten goede komen", zo vatte zij de beleidsverklaring samen. Uiteraard toonde ze zich verheugd over het derde begrotingsevenwicht op rij die haar partijgenoot en begrotingsminister Guy Vanhengel kon voorstellen: "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat budgettair evenwicht is. Het betekent dat Brussel een veilige haven blijft voor bedrijven en burgers."

Met de fiscale hervorming maakt Brussel een einde aan een oud zeer, benadrukte ze nog: "Al jaren werden de Brusselaars fiscaal benadeeld ten opzichte van Vlaanderen en Wallonië. Daar komt nu een einde aan. Want de regering houdt woord om van Brussel een gewest te maken waar het financieel interessant is om te wonen".

CD&V'er Paul Delva had als coalitiepartner toch ook kritiek op minister-president Rudi Vervoort: "Uw beleidsverklaring is sterk genoeg, opdat u geen kritiek moet leveren op de federale regering". Vervoort had in zijn verklaring de vergelijking gemaakt tussen de Brusselse fiscale hervorming en de federale taxshift. De eerste was volgens hem rechtvaardig, de tweede niet. CD&V zit net zoals Open Vld zowel in de federale als de Brusselse regering.

Huis zonder bouwgrond
Groen-fractieleider Bruno De Lille had gehoopt op concrete plannen om de problemen van Brussel en de Brusselaars aan te pakken, maar dat was ijdele hoop, zei hij. "De Brusselse regering wil een huis verkopen, waarvoor ze de bouwgrond nog niet heeft. Bouwen zonder plan of richting is een zeer slecht idee", aldus De Lille. Hij verwees naar de aanpak van de armoede. Daar zijn een goede huisvesting, goed onderwijs en een goede job voor nodig, maar op al deze vlakken schiet de beleidsverklaring volgens Groen tekort.

Op het vlak van mobiliteit hekelde De Lille de schrapping van een aantal projecten zoals het verkeersvrij maken van Schuman, tram 71 of de skytrain van het Noordstation naar Tour & Taxis.

Bent u dan tegen de metro, vroeg minister van Mobiliteit Pascal Smet, verwijzend naar de uitbreidingsplannen voor de metro in het nieuwe investeringsplan voor de MIVB. "Ik ben voor investeringen in de metro, maar dan mag niet gaan ten koste van een aantal projecten die bovengronds problemen kunnen oplossen", repliceerde De Lille.

Dode mus
Voor Vlaams Belang staat de beleidsverklaring vol cynisme en dode mussen. De woonbonus die afgeschaft wordt, is volgens Dominiek Lootens voordeliger dan het toekomstig verhoogde abattement.

"Een gezin van tweeverdieners dat op 25 jaar leent verliest bijna 60.000 euro", kreeg hij van experten te horen. "Maar wie woont in een stad waar je gemakkelijker een wapenhandelaar vindt dan een Nederlandstalige dokter, die heeft weinig boodschap aan fiscale stimuli voor huiseigenaars", besloot hij.

Lootens riep minister-president Vervoort ook op om de 'Foire muselmane de Bruxelles' te verbieden en de extremistische radicale sprekers die op de affiche staan de toegang tot het grondgebied van het Brusselse gewest te verbieden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni