Picqué: 'Bevolkingsexplosie grootste uitdaging'

Tegen 2020 komen er liefst 170.000 Brusselaars bij en dat is meteen de grootste uitdaging voor het Brussels Gewest. Dat zegt minister-president Charles Picqué in het tvbrussel-programma Polspoel. Hij benadrukt ook het belang van veiligheid en zijn moeilijke rol als Brussels regeringsleider.

In het praatprogramma Polspoel staat de penibele financiële toestand van Brussel centraal. De economische crisis heeft het Brusselse gewest harder getroffen dan de andere gewesten.

De vastgoedmarkt is afgekoeld, met als gevolg dat het gewest minder registratierechten int. En er zijn nieuwe uitgaven op het vlak van mobiliteit en tewerkstelling. Een probleem waar alle grote steden mee te kampen hebben, zegt de minister-president.

"De grote steden moeten veel lasten dragen, ten voordele van het hele land," zegt Picqué. "Maar iedereen moet bijdragen. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat de pendelaars een tol zullen moeten betalen als ze Brussel inrijden. Maar alleen in overleg met de andere gewesten en de de federale overheid."

Bevolkingsgroei
Bovendien staat het gewest voor enorme uitdagingen. Tegen 2020 zal de Brussel bevolking met 170.000 zielen gegroeid zijn, op amper tien jaar tijd. "Dat is onze grootste uitdaging," vindt Picqué. "De demografische groei zal nieuwe uitgaven vragen."

"In de achtergestelde wijken is er een lage scholingsgraad. En we moeten de migrantenstromen kunnen beheren. Maar dat vereist nieuwe middelen op het vlak van huisvesting en onderwijs."

Staatshervorming
Volgens Picqué kan een herziening van de financieringswet soelaas bieden. Die wet maakt deel uit van de staatshervorming. En journalist Guido Fonteyn verwijt de minister-president dat hij afwezig is in het debat over de staathervorming.

"Mijn positie is niet gemakkelijk," zegt Picqué. "Onze meerderheid bestaat uit Nederlandstaligen en Franstaligen. Daar moet ik rekening mee houden. Ik zou een straffe verklaring kunnen afleggen tegen bijvoorbeeld de Nederlandstaligen. Maar dan breng ik het bestuur van het Gewest in gevaar."

"Het Gewest laten functioneren, dat is mijn eerste bekommernis. Vijandigheid tegen Nederlandstaligen kan het hele gewest verlammen. De Brusselse belangen moeten verdedigd worden zonder in de valstrik van oorlogsverklaringen te stappen."

Rellen
We zitten op een tijdbom," zegt Picqué over de spanningen in de achtergestelde wijken. zegt Picqué. Maar daar zijn niet al zijn partijgenoten van overtuigd.

"De veiligheid in onze stad is de belangrijkste bekommernis," vindt de minister-president. "Het is een doorslaggevend element in de sociale samenhang. Maar veiligheid wordt soms voorgesteld als iets dat tegenstrijdig is met de linkse waarden."

"Ik vind dat we voor de veiligheid van de minstbedeelden moeten zorgen. Dat is een democratische waarde. Soms moet ik leden van mijn partij overtuigen van het belang van veiligheid."

Politiehervorming
Picqué is voorstander van een Brusselse politiehervorming. De zes politiezones waarin 19 burgemeesters zetelen, is voor hem niet langer houdbaar. "Er is een versnippering van de macht."

De minister-president wil twee doelstelligen met elkaar verzoenen. Een buurtbeleid met een politie die in contact staat met de bevolking en andere politie op gewestelijk vlak.

Een politie op twee niveaus, zegt Picqué. "De basispolitie moet terug naar de gemeenten, en er moet een reserve zijn om op te treden bij rellen of belangrijke evenementen."

Gewest vs gemeenten: 'Reken niet op revolutie'
Ook de herverdeling van bevoegdheden tussen gemeenten en gewest is nodig. Picqué heeft daarvoor een werkgroep opgericht. "Die dorpstwisten moeten ophouden. Negentien mobiliteitsplannen, dat heeft geen zin," zegt Picqué.

"Reken niet op een revolutie, maar op een overheveling van enkele bevoegdheden."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?