20180330 FLITS Jef van Damme BRUZZ ACTUA 1610

SP.A: 'Decumul kan nu snel worden ingevoerd'

Filip De Rycke
© Belga
22/05/2018

Ook sp.a-fractieleider in het Brussels Parlement Jef Van Damme vindt dat het voorstel van ordonnantie voor een volledige decumul van een parlementair mandaat en de functie van burgemeester en schepen nu snel kan ingevoerd worden. Dat zegt hij in een reactie op het advies van de Raad van State, waar vrijdag een voorlopige versie van bekend raakte. Daaruit blijkt dat er geen juridisch obstakel is voor een goedkeuring van de decumul in Brussel.

Enkele partijen die tegen decumul zijn (Open Vld, N-VA en CD&V) hadden een bijkomend advies gevraagd aan de Raad van State. Hun stelling was dat er een bijzondere (tweederde) meerderheid nodig zou nodig zijn om een decumul tussen enerzijds burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter en anderzijds parlementslid in te voeren in Brussel. De Raad van State is echter van oordeel dat het Brussels Parlement de decumul met een gewone meerderheid kan stemmen.

"Niets staat een goedkeuring in het Parlement van de decumul nu in de weg. SP.A is absoluut voorstander van een decumul, onze partij voerde intern al een cumulverbod in. Wij vragen dat het voorstel nu snel ter stemming wordt voorgelegd", stelt Jef Van Damme. Vrijdag reageerde zijn Groen-collega Bruno De Lille in dezelfde richting. Hij vroeg parlementsvoorzitter Charles Picqué om het voorstel, dat reeds in commissie goedgekeurd werd, op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Noodprocedure

Maar N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche waarschuwt voor de politieke gevolgen van een stemming in de plenaire vergadering: "Als de andere partijen met hun voorstel doorgaan en kiezen voor de afkoelingsperiode - en niet kiezen voor de weg van de constitutieve autonomie waarbij dergelijke afkoelingsperiode niet geldt -, dan is dat een politieke tijdbom".

Waar ligt het probleem? Socialisten, groenen en DéFI willen een volledige decumul invoeren van elk parlementair mandaat in het Brussels gewest - dus zowel van het Brussels Parlement, als het Vlaams en Europees Parlement of de Kamer. Maar dat voorstel heeft geen meerderheid aan Nederlandstalige kant. De initiatiefnemers kozen voor een aanpassing van de gemeentewet, waarvoor een eenvoudige meerderheid en een meerderheid in beide taalgroepen vereist is. Indien er in één van de taalgroepen - hier de Nederlandstalige - geen meerderheid gehaald wordt, voorziet de wet een afkoelingsperiode van één maand, waarna het volstaat dat één derde van de leden van de taalgroep instemmen. Die noodprocedure is nog nooit gebruikt, wegens de communautaire gevolgen ervan.

Open Vld, CD&V (beide meerderheidspartijen) en N-VA vinden dat een andere weg bewandeld moet worden, die van de constitutieve autonomie. Daarbij zou het statuut van de Brusselse parlementsleden aangepast worden - de leden van andere parlementen vallen buiten deze regeling. Dit veronderstelt echter een bijzondere ordonnantie waarbij een tweederdemeerderheid vereist is. En die hebben de voorstanders van de decumul niet. Er is ook geen noodprocedure voorzien bij de zesde staatshervorming.

Nog niet voor meteen

Het advies van de Raad van State is evenwel voorlopig, waardoor het Brussels parlement er niet onmiddellijk mee aan de slag kan. Het is dus wachten op de definitieve versie. Die zal niet zo lang op zich laten wachten. Vooraleer het advies op de plenaire zitting wordt behandeld, moet dat eerst op het "Uitgebreid Bureau" worden besproken. Dat is de vergadering van enkele parlementairen (secretarissen), de voorzitters van de fracties, de ondervoorzitters en voorzitter van het Brussels parlement. Die vergadering legt de agenda van de plenaire vergadering vast.

Het volgende "Uitgebreid Bureau" komt pas volgende week woensdag samen voor de plenaire van 8 juni. Het is niet ondenkbaar dat tijdens die vergadering tegenstanders van de decumul de boel al doen vertragen. Maar wetende dat het Brussels parlement voor het laatst op 20 juli samenkomt bestaat er een kans(je) dat het voor het zomerreces alsnog op een plenaire komt. Al zijn er binnen het parlement stromingen die het hele decumul-debat over de verkiezingen willen tillen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , decumul

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni