Jef Van Damme

SP.A wil kinderbijslag naar parlement als er geen consensus is binnen regering

© Belga
18/09/2017

"Als er binnen de regering geen consensus gevonden kan worden over de kinderbijslag, dan moet het dossier naar het parlement gestuurd worden. Ik ben ervan overtuigd dat daar een meerderheid gevonden kan worden". Die oproep lanceerde SP.A-fractieleider Jef Van Damme maandagnamiddag tijdens het debat over de regeringsverklaring in het Brussels Parlement. Het debat werd gekruid door de demarche van minister-president Vervoort om het vertrouwen aan het parlement te vragen voor zijn regering.

Van Damme betreurde dat "we het afgelopen jaar vooral bezig waren met de politiek zelf". Hij pleitte voor meer transparantie, onder meer door de beslissingen en hun motivaties te publiceren, zoals het SP.A-voorstel van ordonnantie voorziet. Voor Van Damme is het hoog tijd om kleur te bekennen rond de lage-emissiezone (LEZ), en de hervorming van de autofiscaliteit is "te laat en te weinig", vond Van Damme.

Benoît Cerexhe benadrukte dat CDH het regeerakkoord loyaal zal uitvoeren. Hij wees erop dat de minister-president garant staat voor dat akkoord en riep op dat het dan ook volledig gerespecteerd wordt. Dat zijn partij verraad en contractbreuk gepleegd zou hebben door de oproep van zijn partijvoorzitter deze zomer ontkende hij krachtig: "De enige contractbreuk is de morele en sociale contractbreuk bij Publifin en Samusocial". Hij eiste ook "totale transparantie om te bewijzen dat we lessen uit Samusocial getrokken hebben".

Ook Paul Delva (CD&V) spaarde zijn kritiek niet: Waar blijft het taxiplan? Waar is de informatiecampagne van het LEZ en hoe zit het met de komende winteropvang? Voor hem is het nodig om het gewestelijk beleid te versterken ten opzichte van de gemeenten. De OCMW's moeten op het niveau van de 19 gemeenten bestuurd worden.

Zitpenningen
Voor Els Ampe (Open VLD) is de politieke crisis van afgelopen zomer veroorzaakt door normvervaging, die aangepakt moet worden. Volgens haar zit achter de zitpenningen van Samusocial een uitgekiende renumeratiestrategie. "We moeten de steen niet werpen naar de boodschapper, maar sommige politici vinden het normaal dat er zitpenningen worden betaald in de sociale sector", vond ze.

Kersvers PS-fractieleidster Caroline Désir klonk eveneens bitter. "Ik erken dat de periode die we deze zomer hebben meegemaakt me misselijk maakt. We moeten absoluut de weg van het respect, het luisteren en de dialoog opnieuw vinden", zei ze. Zonder de verantwoordelijkheid van de PS in de schandalen te willen ontkennen, riep ze "iedereen die de witte ridder van het goede bestuur wil spelen" op om te kijken of de eigen politieke formatie ook geen boter op het hoofd heeft.

Bruno De Lille was ontgoocheld over de toespraak van Vervoort. "Het ergste wat nu kan gebeuren, is anderhalf jaar verlammen en voortkabbelen", wierp de Groen-fractieleider hem voor de voeten. "Maar u komt met de boodschap dat alles nog wel meevalt". De regeringsverklaring heeft geen visie of project. "Eigenlijk moest één coalitiepartner door het stof en zijn vertrouwen bevestigen. Dit legt de onmacht van deze regering bloot", klonk het.

"De verklaring herkauwt alles wat parlementsleden al wisten of zouden moeten weten", vond Johan Van den Driessche (N-VA). Volgens hem was het CDH niet op de hoogte van de vertrouwensstemming die Vervoort zou vragen. "Een groter wantrouwen kan ik mij niet indenken". Hij wees er de meerderheid ook op dat men ethiek niet met ordonnanties en regels wijzigt. "Nog nooit beschikte het Brussels gewest over zoveel bevoegdheden en financiële middelen en net nu is de Brusselse regering virtueel K.O.", besloot hij.

Kinderbijslag
Ook de Franstalige oppositie was scherp voor de Brusselse meerderheid. "De oppositie is ongerust over de opeenstapeling van blokkages binnen uw ploeg zoals aangetoond is met het dossier van de kinderbijslag", zei Vincent De Wolf (MR). Hij wees er ook op dat de PS nog steeds de instellingen van openbaar nut (ION's) en de gewestadministraties met partijgenoten blijft bevolken. Dat het CDH de aanduiding van Vervoorts ex-kabinetschef tot gedelegeerd bestuurder van het toekomstige museum voor hedendaagse kunst zou hebben tegengehouden, vond hij gerechtvaardigd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni