Stadsvernieuwingscontracten moeten duurzame wijkcontracten aanvullen

Het Brussels Parlement heeft maandag op zijn eerste vergadering van het nieuwe politieke jaar groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie voor de organisatie van de stedelijke herwaardering. De tekst optimaliseert de bestaande duurzame wijkcontracten (DWC) en voert een nieuw instrument in, de stadsvernieuwingscontracten (SVC), die het mogelijk moeten maken om over de gemeentegrenzen heen te werken.

De tekst werd goedgekeurd met 49 stemmen van de meerderheid, tegen 21 van N-VA, PVDA, MR en VB. De groenen onthielden zich. Tot vandaag was het belangrijkste instrument voor de stedelijke herwaardering in het Brusselse gewest het wijkcontract, in 2010 omgevormd tot het duurzame wijkcontract DWC, dat zich vooral op de sociale woningbouw focust.

Deze DWC worden in de ordonnantie verder geoptimaliseerd, stelt de Brusselse regering. Daarnaast komt er een nieuw instrument, de stadsvernieuwingscontracten SVC. In tegenstelling tot de DWC richten deze zich voornamelijk op de ontwikkeling van openbare ruimten en stedelijke verwevingsvoorzieningen.

De SVC strekken zich ook uit tot minstens twee gemeenten. Daardoor kunnen ze betrekking hebben onbewoonde of minder bewoonde zones waarvan de ontwikkeling een invoed kan hebben op een groot deel van het gewest. Met deze schaalverandering rekent de regering op een hefboomeffect dat groter is dan bij de DWC, luidt het.

De eerste vijf zones die de effecten van SVC zullen ondergaan, zijn de zone 'Havenlaan - Citroën - Groendreef - Tour & Taxis' gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel en van Molenbeek, de wijken van het 'Noordstation -Brabantstraat - Sint-Lazaruslaan' in de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost, het gebied rond het 'Weststation -Ninoofsesteenweg - Brel' in Molenbeek en Anderlecht, de wijken aan weerszijden van de 'Koningslaan' (Vorst en Sint-Gillis) en ten slotte de zone van de 'Poincarélaan en de Heyvaertwijk' (Brussel, Anderlecht en Molenbeek), lichtte het kabinet-Vervoort toe.

De ordonnantie legt ook het kader vast voor het stadsbeleid met daarin de middelen die de zesde staatshervorming heeft overgeheveld voor het grootstedenbeleid en voor het beleid inzake afzonderlijke, verlaten en ongezonde gebouwen. Ze bepaalt ook het goedkeuringsmechanisme voor het bepalen van de zones voor stedelijke herwaardering.

Cieltje Van Achter stelde dat de N-VA deze ordonnantie niet kon goedkeuren omdat ze teveel beslissingsmacht bij de Brusselse regering legt, wat volgens haar ook de mening van de Raad van State was. "Waar heeft deze regering moeite mee? Dat het parlement de regering controleert? ", vroeg Van Achter zich af.

De groenen onthielden zich omdat de meerderheid toch een aantal van hun amendementen had aanvaard. Die amendementenslag van de oppositie leidde ertoe dat de plenaire behandeling van de tekst over het zomerreces getild werd.

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?