Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, in het Vlaams parlement

| Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit.

Verbod op onverdoofd slachten: Conner Rousseau dreigt met sancties bij tegenstem

Steven Van Garsse
16/06/2022

Vandaag, vrijdag, stemt het Brussels parlement over het verbod op onverdoofd slachten. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zegt dat de parlementsleden van Vooruit dat moeten goedkeuren. “Voor wie zich niet aan de partijlijn houdt, zullen er consequenties zijn.”

Volgens Rousseau is al langer geleden afgesproken binnen de partij, na een lang debat, dat het onverdoofd slachten verboden moet worden. “Ik ben verkozen als voorzitter,” zei Rousseau in De Afspraak, “om de belangen van mijn partij te behartigen. Dat wil zeggen dat ik ook moet handhaven. Voor wie zich buiten de partijlijn zet, zullen er consequenties zijn.”

Wat die zijn, wilde Rousseau niet zeggen.

Parlementslid Fouad Ahidar (One.Brussels-Vooruit) verklaarde woensdag aan BRUZZ dat een gesprek met Conner Rousseau hem niet van gedacht heeft doen veranderen en dat hij vrijdag tegen het verbod op onverdoofd slachten zal stemmen. Ook Hilde Sabbe zal tegen stemmen, maar zij is geen lid van Vooruit. Ze zetelt als onafhankelijke voor de stadslijst One.Brussels-Vooruit.

Er zou ook donderdagavond nog een gesprek zijn geweest tussen Ahidar en Rousseau.

Uyttendaele stemt voor

Er zijn nog meer dissidenties die tot een openlijke confrontatie lijken te leiden. Zo legde PS-parlementslid Julien Uyttendaele in een lang interview op de website van zakenkrant L’Echo uit waarom hij het verbod op onverdoofd slachten zal goedkeuren.

Dat gaat lijnrecht in tegen wat Brussels PS-voorzitter Ahmed Laaouej heeft gedicteerd. Die had aangekondigd dat de PS “als één man” tegen het verbod zou stemmen. “Ik neem afstand van de Brusselse federatie van de PS,” zo klinkt het bij Uyttendaele.

Hij zegt dat hij de tijd heeft genomen om zich een oordeel te vormen maar dat hij uiteindelijk voor de wetenschap kiest. “De belangrijkste vraag is of een dier meer lijdt als het onverdoofd geslacht wordt? Het antwoord is ontegensprekelijk ja. Daar is een wetenschappelijke consensus over. Natuurlijk is er een expert die het tegendeel beweert. Maar dat is zoals bij de klimaatopwarming. Je zal altijd iemand vinden die zegt dat de mens daar niets mee te maken heeft.”

Hij verwijt verder Laaouej dat die nog voor de hoorzittingen al had verklaard hoe er gestemd moet worden. “Dat is een totaal gebrek aan respect voor de experten in de hoorzitting. Bovendien staat dit standpunt in geen enkel kiesprogramma, noch in het regeerakkoord. Het is op geen enkel congres of partijbureau besproken.”

Uyttendaele vindt ook dat de PS zich te veel door het communautarisme laat leiden (mikken op etnische doelgroepen om de verkiezingen te winnen, red) en betreurt dat de vrijzinnige stem steeds minder gewicht heeft binnen de Brusselse PS. “Ik voel me hierin heel geïsoleerd binnen de fractie.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni