Verdediging Van Eycken neemt Justitie op de korrel

© PhotoNews
| Zowel Van Eycken (foto) als Sylvia B. ontkennen elke betrokkenheid bij de moord op Marc Dellea, de ex-man van B.
Updated: 05-03-2018 - 13:44

Het proces tegen Vlaams parlementslid Christian Van Eycken (UF) en zijn voormalig parlementair medewerkster Sylvia B. is van start gegaan. Zij zouden een relatie hebben gehad en worden ervan beschuldigd de ex-man van B., Brusselaar Marc Dellea, om het leven te hebben gebracht. Beiden ontkennen wel elke betrokkenheid bij die feiten. De pleidooien zijn nu bezig.

De debatten over de grond van de moordzaak zijn evenwel nog niet gestart. Er rezen immers problemen, zowel over de bevoegdheid van de rechtbank als over de bewijsvoering in het dossier. De rechter vroeg aan het begin van de zitting dan ook aan alle partijen om hun bezwaren nogmaals te formuleren en een duidelijk standpunt in te nemen.

Problemen met bewijsmateriaal

Het kostte in mei en juni 2016 namelijk heel wat moeite om een datum voor de behandeling van de zaak vast te leggen omdat de verdediging een aantal afgeluisterde telefoongesprekken en video-opnames wilde beluisteren. Maar dat bleek niet mogelijk op de griffie.

Er werd eind juni daarvoor dan toch een oplossing gevonden, waarbij het griffiepersoneel zijn eigen computers ter beschikking stelde van de advocaten, zodat de datum voor de behandeling werd vastgelegd op 4 december. Na een incident besloot het griffiepersoneel echter dat het zijn computers niet meer ter beschikking zou stellen, waardoor de telefoongesprekken en video-opnames niet meer te consulteren waren.

Voor dat probleem kwam er pas in september een oplossing door een andere computer ter beschikking te stellen. Vijf maanden later heeft de verdediging de bewuste telefoongesprekken en video-opnames echter nog steeds niet kunnen consulteren. De verdediging wierp dat probleem vandaag meteen op.

Twijfels over bevoegdheid rechtbank

De verdediging van beide verdachten twijfelt ook aan de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Die zou volgens hen niet langer bevoegd zijn om te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat hof verklaarde in december een aantal artikelen van de Potpourri-wet II ongrondwettelijk.

Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden - ook de zwaarste zoals doodslag en moord - door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde. Ook daarover zal de rechtbank een standpunt moeten innemen.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft daarom besloten nog niet te beginnen aan de behandeling van het dossier over de moord. Op 12 april zal ze eerst een tussenvonnis vellen over de bevoegdheidskwestie en het probleem in verband met de bewijsstukken.

Marc Dellea - Christian Van Eyken - Sylvia B.

Geschiedenis

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 dood teruggevonden met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en op 27 januari was het de beurt aan Christian Van Eyken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?