VGC investeert in 2.600 plaatsen op scholen, 220 in crèches

© Zarafa Asbl
| VGC gaat crèches financieren

Het VGC-college heeft zijn meerjarenbegroting klaar. Er komen, met VGC-geld, extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs en, opmerkelijk, in crèches. Twee gemeenschapscentra zullen worden gerenoveerd.

Het is een bijzonder jaar voor de begrotingsopmaak van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Tot nu was de VGC-begroting er één zoals bij lokale besturen. Vanaf dit jaar wordt dat een meer gesofisticeerde begroting, waarbij de uitgaven gekoppeld worden aan doelstellingen én worden ingeschreven wanneer ze daadwerkelijk worden uitgegeven.

Zopas is die meerjarenbegroting 2021-2025 in de Raad van de VGC ingediend.

Die nieuwe begroting, die er komt op vraag van Vlaanderen, vergde een erg technische voorbereiding maar aan de cijfers verandert dat fundamenteel weinig. De VGC kan jaarlijks 180 miljoen euro besteden aan lopende zaken, en kan nog eens 250 miljoen euro investeren tussen volgend jaar en 2025.

Groei in het onderwijs

Geld gaat in de meerjarenbegroting al zeker naar het verder optrekken van de capaciteit in het onderwijs. Zoals bekend zijn er nog altijd ouders die veel moeite hebben om een plekje te vinden voor hun kinderen, zowel in het secundair als in het basisonderwijs. De VGC doet hier opnieuw haar duit in het zakje.

Zo starten volgend jaar 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier, goed voor een groei van 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs. De VGC neemt daarvan een flink deel van de investeringen voor haar rekening.

“Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar," zegt collegelid Sven Gatz (Open VLD). Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op kwaliteitsvol onderwijs.”

Elke Van den Brandt (Groen), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid gaspedaal mondmasker

Ook in de kinderopvang zijn er grote tekorten. Volgens de laatste cartografie van de Nederlandstalige kinderopvang zijn er meer dan duizend extra plaatsen nodig om de Vlaamse doelstellingen in Brussel te kunnen halen. Vlaanderen, dat hier volledig voor bevoegd is, voorziet geld voor slechts 248 plaatsen. Te weinig dus om die tekorten op te vullen.

De VGC doet er nog eens 220 plaatsen bovenop. Dat is een primeur. “Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf,” zegt collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen).

Opmerkelijk: de VGC wil de crèches toegankelijker maken en past haar taalbeleid aan. Voortaan zal de aanmelding ook in het Frans of Engels mogelijk zijn.

Tot slot is er nog de cultuurbegroting. De VGC nam jaren geleden de 22 gemeenschapscentra over van Vlaanderen. Maar die gemeenschapscentra zijn al langer aan renovatie toe. In de volgende meerjarenbegroting wordt geld uitgetrokken voor de renovatie van de gemeenschapscentra De Maalbeek (Etterbeek) en Nekkersdal (Laken).

Eenzaamheid

De VGC wil ook een beleid ontwikkelen tegen eenzaamheid in de stad, kunstenaars verder ondersteunen en nog meer sportzalen aanbieden. "De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer," zegt collegelid Pascal Smet (One.brussels-Vooruit). "De Brusselaars zijn daarbij mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vooral in mensen zelf investeren."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?