Voorstel Vanlouwe: ‘Eén Vlaams pakket voor Brusselaars’

Vlaams parlementslid voor Brussel Karl Vanlouwe (N-VA) vindt dat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel veel te versnipperd is. In een conceptnota die hij in het Vlaams parlement indient, pleit hij voor een geïntegreerd pakket en een Franstalige Brusselnorm.

In de commissie Brussel en de Rand van het Vlaams parlement worden er weliswaar vragen gesteld over Muntpunt, gemeenschapscentra en BRUZZ, maar tot grondige discussies over de Vlaamse aanwezigheid en over instellingen in Brussel komt het zelden. “Vragen stellen maakt essentieel deel uit van
het parlementaire werk, daar is niets op tegen, maar ik vond het tijd voor een grondige discussie, vandaar deze conceptnota,” zegt Vanlouwe. Vanlouwe dient de nota nu in, de bespreking is voor het najaar wanneer het traditioneel over de Brusselnorm gaat. De Brusselnorm zegt dat vijf procent van de
Vlaamse gemeenschapsmiddelen naar Brussel gaat.

Er gaat jaarlijks één miljard euro naar Brussel, zegt Vanlouwe: “Wat willen we hiermee bereiken en hoe kunnen we nog beter?”

U vindt dat het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel veel te versnipperd is.
Vanlouwe:
Vlaanderen investeert veel in Brussel, in gemeenschapscentra, crèches, onderwijs, cultuur, socio-culturele verenigingen, Muntpunt, en noem maar op. Allemaal goede initiatieven, maar wij vinden dat die veel  te losstaan van elkaar. De Brusselse Vlamingen moeten eerst en vooral van het bestaan van al die dingen afweten – dat is nu duidelijk niet het geval - en ook moeten de verschillende initiatieven met elkaar verbonden worden. Ik weet dat het erg wetstratees klinkt, maar dat is wat ik de ketenbenadering noem. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) doet dat veel te weinig, wij denken dat het veel sterker kan. Zelfs zaken als gegevens registreren, verzamelen en bundelen over het zorg- en onderwijstraject dat ouders en kinderen in Brusselse instellingen afleggen, worden te weinig gedaan.

Ketenbenadering klinkt inderdaad wetstratees. Geeft u eens een voorbeeld.
Vanlouwe: Neem Kind en Gezin. In de ketenbenadering moeten de consulenten jonge ouders doorverwijzen naar Nederlandstalige crèches, die op hun beurt de ouders doorverwijzen naar kleuterscholen. Lagere scholen verwijzen naar jeugdbewegingen en sportverenigingen, enzovoort. Ik was twee weken geleden op de barbecue van de scouts van Ganshoren, een scoutsgroep met een lange traditie, maar hoe bekend is die in het gewest? Wij willen de Brusselse Vlamingen aan hun stad binden.

U wil ook Vlaamse middeninkomens naar Brussel ‘lokken’.
Vanlouwe:
Wat is het probleem? Er is een enorme demografische groei in Brussel, maar tegelijk is er een stadsvlucht. De bevolkingstoename bestaat uit arme migranten uit heel de wereld die naar hier komen, dat zijn lage inkomens. Middeninkomens zijn belangrijk voor de stad, maar je moet ze niet alleen lokken en laten zien dat het goed wonen is in Brussel, je moet ze hier houden. Hen laten kennismaken met het hele aanbod aan Vlaamse voorzieningen is een stap, de ketenbenadering de tweede. Waarom verlaten mensen Brussel? Sommigen door de samenlevingsproblemen, maar anderen ook omdat ze niet de nodige instellingen in de zorg kennen bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn veiligheid, een strikt immigratiebeleid en huisvesting ook belangrijk, maar dat zijn regionale of federale bevoegdheden, geen Vlaamse.

Wat met nieuwkomers en anderstaligen?
Vanlouwe:
Wij willen vanzelfsprekend niet alleen de Brusselse Vlamingen en de Vlaamse pendelaars bereiken, maar ook nieuwkomers en anderstaligen die zich willen aansluiten bij de Vlaamse Gemeenschap. Elke Van den Brandt van Groen verweet de Vlaamse regering dat ze zich met het onderwijsaanbod alleen op de etnische Vlamingen richtte. Ik voelde dat aan als een belediging. Het onderwijs laat trouwens duidelijk zien dat de uitspraak van Van den Brandt niet waar is. Dat blijkt ook duidelijk uit de inburgeringsprojecten van 2004 die we niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel hebben opgezet.

U pleit er ook voor dat de Franse Gemeenschap een Brusselnorm zou hanteren net zoals Vlaanderen.
Vanlouwe:
Ieder jaar vragen wij aan minister Sven Gatz hoe staat het met de Brusselnorm. Er moet een debat gevoerd worden of we de Brusselnorm moeten aanpassen. Rekening houdend met de demografische groei zou het goed zijn mocht de Franse Gemeenschap ook een Brusselnorm hanteren. Wij beseffen maar al te goed dat de Fédération ook Namen, Luik en Charleroi moet financieren, maar ze moet eveneens voldoende aandacht schenken aan Brussel. De Brusselse Vlamingen maken tien procent uit van de Brusselaars, maar leveren wel bijna twintig procent van de scholen. Als de Franse Gemeenschap een Brusselnorm zou hebben, zouden we afspraken  kunnen maken rond wie wat doet. Ik ben er uiteraard voor dat ieder zijn ding doet, maar je kan wel afspraken maken, zodat de ene zijn tekorten niet op de andere afwentelt.

U zegt dat er moet meer worden geïnvesteerd in welzijn en gezin. Maar dat horen we al twintig jaar. Binnen welke termijn wil u meer middelen voor welzijn?
Vanlouwe:
Ik heb ooit de suggestie gedaan om het budget van het Brusselfonds te investeren in welzijn. Het is er met de zesde staatshervorming echter niet gemakkelijker op geworden met de bevoegdheden die aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) toegewezen werden. Vlaanderen heeft vroeger de zorgverzekering voor de Brusselaar mogelijk gemaakt. Bij ons, maar ook in andere partijen is er het besef dat er inspanningen moeten worden geleverd, maar een termijn wil ik daar niet op plakken. Dat moet uit de discussie het najaar blijken. Wij willen de lokale dienstencentra verder uitbouwen tot  zorgknooppunten. Ik zie in Ganshoren dat die zeer goed werken. In een grootstedelijke context zijn mantelzorgers - familie en buren - moeilijker te vinden dan in landelijke gebieden, de dienstencentra zouden het zoeken naar mantelzorgers kunnen op zich nemen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?