Vuye en Wouters willen VGC afschaffen

Hendrik Vuye en Veerle Wouters
© Bart Dewaele
| Hendrik Vuye en Veerle Wouters (V&W, ex-N-VA.)
© Bart Dewaele
| Hendrik Vuye en Veerle Wouters (V&W, ex-N-VA.)

Hendrik Vuye en Veerle Wouters kiezen voor een Brusselmodel waarin de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verdwijnt en minstens één Brusselse minister ook in de Vlaamse regering zetelt. Gemeenten worden districten en het Brussels parlement slankt af tot 50 leden.

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters kiezen voor een asymmetrisch Brussels model, waarbij de Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC op de schop gaat door één of twee Nederlandstalige Brusselse ministers op te nemen in de Vlaamse regering en de zes best scorende Nederlandstalige Brusselse parlementsleden in het Vlaams Parlement te laten zetelen. Brussel krijgt één politiezone, één OCMW en negentien districten.

Dat staat in het Brusselboek "Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel?" van Vuye en Wouters, die naar aanleiding van de voorstelling van het boek woensdagavond aankondigden dat ze een nieuwe partij oprichten.

Vlaamse Gemeenschap slorpt VGC op

Aangezien de Franstaligen voor de gewesten kiezen, verandert er niets aan die kant en behoudt de Franstalige Gemeenschapscommissie Cocof haar bevoegdheden.

Omdat de Vlamingen de voorkeur geven aan gemeenschappen, wordt de VGC - die geen wetgevende bevoegdheid heeft - overbodig voor Wouters en Vuye. De Vlaamse gemeenschap kan de bevoegdheden van de VGC in het Brussels gewest volledig overnemen. De Raad van de VGC kan dan worden afgeschaft, aangezien de Vlaamse Brusselaars in het Vlaams Parlement vertegenwoordigd zijn door de zes Nederlandstalige Brusselse parlementsleden met de meeste stemmen.

20180422 Vanhengel 2 BRUZZ ACTUA 1613
© Photonews
| Guy Vanhengel was al eens tegelijk Brussels en Vlaams minister in 2002 en 2003.

Ook het College van de VGC kan verdwijnen doordat minstens één van de Vlaamse Brusselse ministers ook lid is van de Vlaamse regering. Daarnaast kan een tweede minister of de Brusselse staatssecretaris - naargelang zijn of haar partij deel uitmaakt van de Vlaamse regering - deel uitmaken van de Vlaamse regering.

Dat model biedt ook een antwoord voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die de bicommunautaire bevoegdheden binnen het Brussels gewest beheert, zoals de kinderbijslag die sinds de zesde staatshervorming overgeheveld werd. Aangezien het Verenigd College bestaat uit de leden van de Brusselse regering, zetelt er ook minstens één Vlaams minister en bestaat er dus een institutionele band tussen Vlaanderen en de GGC.

20180125 VUYE EN WOUTERS 1 BRUZZ ACTUA 1601

Vuye en Wouters benadrukken dat dit leidt tot een daling van het aantal ministers en parlementsleden, en ze willen nog een stapje verdergaan: het Brussels parlement kan afgeslankt worden van 89 tot 50 leden; 40 Franstaligen en 10 Nederlandstaligen.

Ze pleiten ook voor een doorgedreven vereenvoudiging van de Brusselse instellingen. De Brussels agglomeratie, wordt afgeschaft. De zes politiezones smelten samen tot één grote Brussels zone onder de bevoegdheid van een Brussels minister van Veiligheid. De minister-president krijgt die bevoegdheid niet. "Het is nooit goed om te veel macht in de handen van één persoon te concentreren", zegt het duo daarover.

De negentien OCMW's wordt samengevoegd tot één OCMW onder de bevoegdheid van de GGC. De gemeenten worden omgevormd tot districten, met uitsluitend lokale bevoegdheid.

'Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel?' van Hendrik Vuye en Veerle Wouters, is uitgegeven door Doorbraak en telt 384 pagina's.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?