Wetsvoorstel op tafel om taalwetgeving afdwingbaar te maken

© Hendrik VuyeTwitter

Om de inbreuken op de taalwetgeving in Brussel een halt toe te roepen, lanceren de onafhankelijke Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters een nieuw wetsvoorstel. Dat pleit ervoor om de taalwetgeving niet te veranderen, maar wel om ze afdwingbaar te maken.

De naleving van de taalwet is in het Brussels Gewest een probleem van lange adem. Sinds juni 2014 werden 96 gegronde klachten over inbreuken vastgesteld door de Vaste Commissie Taaltoezicht (VCT). De meeste klachten gaan over eentalige gemeentebladen, de schrijfwijze van straatnamen en het aanwerven van personeel.

Zo werden in 2015 bijvoorbeeld 48,6 procent van de aanstellingen door de vice-gouverneur, die de naleving van de taalbestuurswet controleert, geschorst.

Schorsingsmechanisme
Het probleem van de huidige taalwetgeving is volgens Vuye en Wouters echter dat ze niet afdwingbaar is waardoor de rechtsregels uiteindelijk niet worden nageleefd.

"Lokale besturen maken hun beslissingen over aan de vice-gouverneur die ze 40 dagen kan schorsen als ze in strijd met de wetgeving is", legt Wouters uit. "Na die periode wordt de schorsing automatisch ongedaan gemaakt tenzij de gewestregering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tussenbeide komt", gaat ze verder.

Surrealistische situatie
Om dat probleem op te lossen, hebben de twee Kamerleden een wetsvoorstel gelanceerd waarin ze voorstellen om de taalwetgeving afdwingbaar te maken.

"Concreet stellen we voor om het huidige schorsingsmechanisme om te keren", legt Vuye uit. "Daarbij wordt een schorsing door de vice-gouverneur automatisch definitief, tenzij de Gewestregering of het Verenigd College tussenbeide komt."

"Op dit moment beleven we in de Kamer een surrealistische situatie, want minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is bevoegd voor de taalwet, maar niet voor de toepassing ervan", voegt Wouters daaraan toe. "Met ons voorstel nemen we hem op z'n woord en vragen we om die wet dan ook afdwingbaar te maken."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?