'Zaventem City' en Brussel versmelten

© Verkeerscentrum Vlaanderen

De administratie Ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid heeft mee nagedacht over hoe de Noordrand er in 2050 moet uitzien. Verstedelijking, openbaar vervoer, meertaligheid en de aanleg van grote parken spelen daarin de hoofdrol. De Vlaamse Volksbeweging is daar niet mee opgezet.

Het ‘territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand’ is een denkoefening van vertegenwoordigers van de Vlaamse, Vlaams-Brabantse en Brusselse overheden. In dat document, dat een voorstel is, worden scenario’s beschreven over hoe de noordkant van de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er in 2050 uit kunnen zien.

De opstellers zijn daarin voluntaristisch te werk gegaan. Een scenario dat geschetst wordt voorziet bijvoorbeeld in een grootstedelijke boulevard tussen de Europese wijk naar de luchthaven van Zaventem. Zaventem wordt op die manier ‘Zaventem Airport city’ en een onderdeel van een stadswijk met ‘internationale uitstraling’, een etalage voor het land.

In een andere denkoefening wordt het Neoproject op de Heizel door de opstellers als een voorbeeld gezien, maar dient het in Vlaanderen uitgebreid te worden met een ‘Zoniënwoud Noord’, een bos dat een poort vormt naar de open ruimtes rond Wemmel en Meise. Open ruimten worden in de voorstelling zoveel mogelijk gevrijwaard, maar leegstaande terreinen wel zoveel mogelijk omgevormd tot nieuwe stadswijken.

De opstellers borduren voort op de huidige stijgende bevolkingsprognoses, en op de voortzetting van de zogenaamde ‘modal shift’, waarbij privé-autovervoer in groten getale wordt ingeruild voor comfortabel openbaar vervoer en de fiets. In de visie van de opstellers zal de noordrand morfologisch deel uitmaken van een grootstedelijk gebied dat reikt tot voorbij Louvain-la-Neuve en internationaal goed ontsloten is. De luchthaven van Zaventem levert in die visie geen problemen meer op. In het document wordt ook gewag gemaakt van de meertaligheid van het gebied, en van een gezamenlijke institutionele aanpak van de noordrand. Brussel mag zijn zeg hebben, dus.

De Vlaamse Volksbeweging reageert in een persbericht verbolgen tegen het ‘anti-Vlaamse’ en ‘absurde’ project. Volgens de drukkingsgroep is het niet de bedoeling dat de noordrand verstedelijkt en zo deel wordt van Brussel, en dat open ruimte wordt opgeofferd. Volgens de VVB zijn de plannen in tegenspraak met het ‘Vlaams Strategisch Gebied Rond Brussel’ en de afgesproken ontwikkeling van de luchthavenregio tot logistieke draaischijf. Het document is echter een ‘proeve’, en de consultatie met verschillende partners loopt nog tot 18 maart dit jaar. De VVB roept de Vlaamse regering alvast op om het denkwerk te torpederen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?