170 jobs op de helling bij Agentschap Inburgering

Vandaag is tijdens een bijzondere ondernemingsraad bij het Agentschap Inburgering en Integratie een intentie tot herstructurering aangekondigd. Zo’n 170 jobs zouden via een collectief ontslag op de helling staan. Deze zomer vielen er al eens 8 ontslagen bij het agentschap, dat minder middelen voor asiel krijgt van bevoegd Vlaams minister Homans (N-VA).

Dat verneemt onze redactie.

De intentie tot herstructurering werd vandaag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het zou gaan om een collectief ontslag van 170 van de ongeveer 800 personeelsleden. De ontslagronde bij het agentschap, met hoofdzetel op de site van Thurn & Taxis en een onthaalbureau in Sint-Jans-Molenbeek, zou zich moeten voltrekken tegen eind 2019.

De herstructurering bij het Agentschap Inburgering en Integratie, dat nieuwkomers begeleidt bij hun integratie in ons land, is een gevolg van de verminderde middelen die Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) aan het agentschap toekent. "Het is niet meer dan logisch dat de extra middelen worden afgebouwd nu de vluchtelingenstroom vermindert", liet Homans zich deze zomer al ontvallen nadat er al eens 8 personeelsleden werden ontslagen.

Het personeel wordt vandaag op de hoogte gebracht van de intentie tot herstructurering, waarna de wet-Renault in voege treedt. Daarbij komt er eerst een uitgebreide overlegfase binnen de ondernemingsraad, waarin ook het personeel is vertegenwoordigd.

'Financiering voor begeleiding asielzoekers gehalveerd'
"Het nieuws kwam heel hard aan op de ondernemingsraad, de sfeer was heel geladen", zegt vakbondsverantwoordelijke Sofie Ostyn van LBC-NVK. "We willen het sociaal overleg in de komende weken alle kansen geven om zo het aantal ontslagen terug te dringen en zelfs een collectief ontslag te vermijden. Maar ik moet zeggen dat onze hoop daarop niet heel groot is."

De herstructurering is een rechtstreeks gevolg van de afnemende middelen van Vlaams minister Homans voor het Agentschap, zegt Ostyn. "Vorig jaar waren er bijkomende middelen door de instroom van asielzoekers. Dat aantal gaat altijd op en neer, maar de minister heeft nu beslist om die bijkomende financiering drastisch terug te schroeven, zelfs te halveren. Dat heeft een onmiddellijke impact op het agentschap", aldus Ostyn.

Directie haalt ook andere redenen aan
De directie van het agentschap wijst in een mededeling ook op de stand van zaken van de fusie-operatie. Het agentschap ontstond in 2015 uit de fusie van twintig entiteiten. Omwille van de asielcrisis heeft die operatie vertraging opgelopen. "Bepaalde fusiegerelateerde processen zullen afgerond en ingevoerd worden. Dat wil zeggen dat we na het afronden van die processen zaken efficiënter en met minder mensen zullen aanpakken", luidt het.

"We stappen via de wet-Renault in een formeel wettelijk kader dat duidelijkheid en houvast biedt. Het is onze intentie om samen met de vakbonden het meest optimale plan voor de werknemers uit te werken", aldus algemeen directeur Leen Verraest. Ze beseft dat de ontslagronde een moeilijke boodschap is voor het personeel. "De oefening zal namelijk impact hebben op al onze afdelingen", luidt het. "We geloven in de meerwaarde van onze dienstverlening, zowel voor inburgeraars en anderstaligen, als voor lokale besturen en organisaties. We willen dan ook dit moment aangrijpen om daar maximaal op in te zetten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?