30 miljoen voor capaciteitsuitbreiding Brussels onderwijs

De Vlaamse regering steekt extra geld in de capaciteitsuitbreiding van basisscholen in Vlaanderen én Brussel. Voor het Brussels Gewest gaat het om 30 miljoen euro, vanaf nu gespreid over 3 jaar.

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) baseert zich voor het toewijzen van dat bedrag op de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur. Die brengt de vraag- en aanbodzijde in het onderwijs in kaart. "We hebben een objectieve prognose proberen te maken van wat er aanwezig is aan capaciteit in Brussel en wat de noden zijn voor de komende jaren", aldus de minister.

30 miljoen
Voor het Brussels basisonderwijs is er volgens de capaciteitsmonitor een theoretisch tekort aan 2.859 plaatsen. Er moet dus werk gemaakt worden van meer en betere schoolinfrastructuur. Daarvoor krijgt Brussel 30 miljoen euro. In totaal maakt Vlaanderen 120 euro miljoen vrij. Ook enkele gemeenten in de rand rond Brussel krijgen extra middelen, de grootste slokop is Antwerpen met 34,3 miljoen euro. Het theoretisch tekort wordt daar geschat op 7.679 plaatsen.

Betere opvolging
Crevits wil er tot slot voor zorgen dat de vrijgemaakte middel ook efficiënt worden ingezet. Tot nu toe duurde de realisatie van extra leslokalen te lang. Om ervoor te zorgen dat schoolprojecten sneller rond geraken komt er een betere opvolging. "Project per project gaan we kijken waar de knelpunten zitten en gaan we kijken hoe we stedenbouwkundige problemen bijvoorbeeld kunnen verhelpen." De minister wil dat er nog maximaal 3 jaar zit tussen de start en de voltooiing van een schoolproject.

De Brusselse partijgenoot van de minister, Benjamin Dalle vindt het een mooie inhaalbeweging. "Tijdens de vorige legislatuur ging 18% van de middelen naar Brussel. Nu wordt een kwart van het budget geïnvesteerd in Brusselse kinderen."

Politieke reacties
Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz en Brussels minister Guy Vanhengel bevoegd voor onderwijs in de VGC zijn zeer tevreden met de bijkomende middelen voor het basisonderwijs in Brussel. Zo zegt minister Gatz: “Ik ben verheugd dat we vanuit de Vlaamse regering het basisonderwijs in Brussel een extra duw in de rug kunnen geven. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is populair omdat het erg kwaliteitsvol is. Deze investering is belangrijk om niet alleen aan de vraag te kunnen voldoen maar ook om leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel een kwaliteitsvolle schoolomgeving te kunnen blijven aanbieden.

Ook vanuit de Brusselse regering alleen positieve reacties want ook Guy Vanhengel is zeer tevreden: "Het bundelen van de krachten van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal nog deze legislatuur toelaten in Brussel een vijftal nieuwe basisscholen en twee nieuwe secundaire scholen te bouwen. De Brusselaartjes die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap zullen er wel bij varen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?