Aanmeldingen basisonderwijs van start

Vanaf maandag kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Ouders hebben tot 29 januari de tijd om hun kind aan te melden. De snelheid van aanmelden speelt geen rol in de toewijzing van een plaats.

Zo'n aanmelding is nog niet hetzelfde als een inschrijving. De ouders moeten op de website inschrijveninbrussel.be vijf scholen naar keuze opgeven. De toewijzing gebeurt op basis van de voorkeuren van de ouders en hangt af van het aantal beschikbare plaatsen.

Er is voorrang voor kinderen met minstens één ouder die voldoende Nederlands kan, of voor GOK-kinderen. Dat zijn kinderen die een schooltoelage krijgen of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft.

Ook kinderen van schoolpersoneel en broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn, krijgen voorrang. De aanmeldingsperiode voor kinderen die voorrang genieten is al afgelopen: zij konden zich van 19 tot 30 oktober inschrijven.

De aanmelding die nu start geldt voor alle kinderen geboren in 2014 of vroeger. Het Lokaal Overlegplatform vraagt om alle kinderen die in 2014 geboren zijn nu aan te melden, ook als ze pas op 1 september 2017 naar school zullen gaan.

In maart deelt het LOP aan de ouders mee welke school ze toegewezen krijgen. Vanaf 26 mei zijn er nog vrije inschrijvingen voor de overgebleven plaatsen.

Plaatstekort
Waarschijnlijk zal er niet voor elk kind een plaats gevonden worden. Dit schooljaar is gebleken dat er voor 2.228 aangemelde leerlingen geen plaats is. De meesten daarvan konden nog terecht in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of in het Franstalig onderwijs, maar van 142 leerlingen is niet geweten of ze naar school gaan, en waar.

Het burgerplatform “Ieder Kind een Stoel” is al met een crowdfundingactie gestart om de verantwoordelijke overheden voor die situatie voor de rechter te dagen.

Ook in het secundair onderwijs is de aanmeldings- of inschrijvingsperiode van start gegaan. Voor sommige scholen is een aanmelding vereist, in anderen kunnen ouders hun kind rechtstreeks inschrijven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?