Actiris Gregor  Chapelle 2 BRUZZ ACTUA 1630

Actiris-directeur Grégor Chapelle: 'Kwetsbare werkzoekenden extra getroffen door crisis'

© Belga
19/11/2020

De meest kwetsbare werkzoekenden worden tijdens de coronacrisis extra getroffen. In april, mei en de tweede helft van juli daalde het aantal inschrijvingen bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris omdat er minder kansen op werk waren, de professionele opleidingen onderbroken werden en omwille van de digitale en taalkloof. Zo spreekt 17 procent van de ingeschrevenen Frans noch Nederlands. Zo bleek uit de hoorzitting met directeur-generaal Grégor Chapelle van Actiris donderdagnamiddag in de bijzondere coronacommissie van het Brussels Parlement.

Tot de coronacrisis daalde de Brusselse werkloosheid in 7 jaar met 20,3 procent en de jeugdwerkloosheid zelfs met 42,3 procent. Maar daar kwam door de pandemie een brutaal einde aan. Net zoals minister van Werk Clerfayt in de voormiddag, waarschuwde Chapelle dat de eigenlijke impact van de crisis op de werkloosheidscijfers pas merkbaar zal zijn eens de federale steunmaatregelen aflopen. Hij vermoedde dat de gevolgen nog vijf à tien jaar voelbaar zullen zijn.

Chapelle wees op de daling van de inschrijvingen bij Actiris in april, mei en de tweede helft van juli. Hij zag een aantal oorzaken: de inschrijving is niet verplicht voor OCMW-cliënten, er zijn minder kansen op werk, de professionele opleidingen werden onderbroken, en er is sprake van zowel de digitale kloof als een taalkloof.

De Actiris-baas bevestigde dat 17 procent van de ingeschrevenen Frans noch Nederlands spreken. Dat betekent echter niet dat deze groep ook laaggeschoold is: heel wat mensen uit die groep, voornamelijk nieuwkomers, hebben in het buitenland wel degelijk een diploma gehaald, maar de erkenning van die diploma's verloopt vooral in de Franse Gemeenschap erg moeizaam, verduidelijkte Chapelle.

Opleiding aanbieden aan tijdelijk werklozen

Hij wees ook op de specifieke problemen voor bepaalde categorieën werkzoekenden. Zo moeten langdurig werklozen in hun zoektocht naar een job concurreren met werknemers die tijdens de crisis hun baan verloren. Omdat een groep werkzoekenden door de digitale kloof niet online bereikt kan worden, heeft Actiris met de hulp van vrijwilligers fysiek contact mogelijk gemaakt in de Jobhuizen van Brussel Stad, Sint-Joost en Elsene. "Die les hebben we getrokken uit de eerste golf", gaf Grégor Chapelle aan.

Op vraag van Gilles Verstraeten (N-VA) heeft Actiris, net zoals de VDAB bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de lijsten heeft opgevraagd van de tijdelijk werklozen om hen een opleiding te kunnen aanbieden tijdens de periode dat ze niet werken. "De VDAB heeft de lijsten gekregen, wij nog niet", aldus Chapelle. Hij heeft wel het signaal gekregen dat de lijsten weldra ook voor Actiris beschikbaar zullen zijn, zodat "we tegen begin december de tijdelijke werklozen kunnen contacteren met een opleidingsaanbod".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Grégor Chapelle , Actiris , werkzoekenden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni