Amper 1 procent vrouwen in Brussels brandweerkorps

whatsapp_image_2022-10-01_at_10.16.28.jpeg
© Brusselse brandweer
© Brusselse brandweer

Het Brusselse brandweerkorps bestaat nog altijd bijna volledig uit mannen. Maar waarom kiezen zo weinig vrouwen voor een job bij de brandweer? “Vrouwen presteren doorgaans goed op de testen. Meer nog: ze presteren vaak beter dan mannen. Het probleem is dat ze daarna niet doorstromen om effectief brandweervrouw te worden.”

In 2021 waren er 1328 personeelsleden aan de slag binnen het Brusselse brandweerkorps: 218 binnen het administratief kader, 1110 binnen het operationeel kader. In het administratief kader is 50 procent van de personeelsleden vrouwelijk, maar in het operationeel kader is dat amper 1 procent. Dat blijkt uit cijfers die werden opgevraagd door Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V).

'Onwetendheid'

Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse Brandweer, vindt het een interessante vraag: waarom is het zo moeilijk om vrouwen te bereiken?

“Ik denk dat het vooral te maken heeft met onwetendheid. Vrouwen zijn misschien bang dat een brandweerkorps geen rekening houdt met pakweg zwangerschap of borstvoeding, maar dat klopt niet. Er is aangepaste interventiekledij, de kazernes beschikken over een lokaal waar vrouwen borstvoeding kunnen geven en uiteraard zorgen we ervoor dat vrouwen die zwanger zijn, aangepast werk kunnen verrichten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld geen nachtshiften meer of een tijdelijke taakverschuiving naar de dienst dispatching”, aldus Derieuw.

Het gebrek aan vrouwen binnen de brandweer, kan in ieder geval niet worden verklaard door mindere prestaties, zegt de woordvoerder. “Vrouwen presteren doorgaans goed op het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Meer nog: ze presteren vaak beter dan mannen. Het probleem is dat ze na die testen niet doorstromen om ook effectief brandweervrouw te worden.”

Ook de fysieke proeven kunnen het tekort volgens de woordvoerder niet verklaren. “De testen zijn quasi hetzelfde voor mannen en vrouwen, alleen zijn de proeven voor vrouwen licht aangepast aan hun morfologie en spiermassa. Maar ook hierop wordt doorgaans goed gescoord en iedereen kan eraan deelnemen, het heeft niks te maken met lengte of gewicht", aldus Derieuw. "Ik denk dat er gewoon een omslag moet komen, dat iedereen moet begrijpen dat deze job perfect geschikt is voor vrouwen."

Campagne

Om die boodschap kracht bij te zetten, werd afgelopen jaar al een ‘inclusieve communicatiecampagne’ op poten gezet. Doel was om een aantal specifieke doelgroepen te bereiken, zoals vrouwen en Brusselaars van andere origine.

Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat er in 2022 300 open plaatsen waren om het FGA van officier te behalen. Daarvoor schreven 204 personen zich in, waaronder 91 Brusselaars en 14 vrouwen. Dat zijn 12 procent meer Brusselaars en 2 procent meer vrouwen ten opzichte van 2019. De campagne is er dus in geslaagd om meer Brusselaars te bereiken, maar wat vrouwen betreft is er nog (veel) ruimte voor verbetering. “Daarom heb ik aan de Brandweer gevraagd om de campagne te evalueren, te heroriënteren en te versterken, om in 2023 betere resultaten te kunnen boeken”, aldus bevoegd staatssecretaris Pascal Smet in zijn antwoord.

Sociale media

Uit die evaluatie kwam onder meer naar voren dat sociale media kan helpen als wervingskanaal. Derieuw denkt aan TikTok en andere platformen. Daarnaast staat de Brusselse brandweer ook in nauw contact met het leger en de politie om te kijken wat hun aanpak is.

In 2023 organiseert de brandweer proeven voor het FGA voor het basiskader. Elke kandidaat moet over dit attest beschikken, alvorens te kunnen deelnemen aan de examens die de brandweer zélf organiseert. De examens van de brandweer zelf zullen plaatsvinden in september 2023, de aanwervingen gaan begin 2024 van start.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?