Anneessens: bewoners heropenen bioscoop

An Devroe
© Brussel Deze Week
21/03/2013
Waar spreken we af? In de Anneessenswijk kan dat vanaf november terug in een lokale cinema. De bewoners zelf gaan samen met de Brusselse organisatie BNA-BBOT (Bruxelles nous appartient-Brussel behoort ons toe) en Erfgoedcel Brussel het Anneessens Palace (re)construeren als geheugensteun voor de wijk.

"In gesprekken met de buurtbewoners viel ons op dat rond de voormalige Cinema Star, die op het Anneessensplein 4-5 lag, bijna een geheimzinnig aura hangt," zegt Maud Seuntjens van BBOT die een jaar lang het project Micro-Anneessens stuurt. "Niemand kon ons daar al een foto van tonen. Nu staan er woningen, maar de cinema leeft nog voort in de herinneringen van de bewoners."

Zeker is dat het er een met balkons was, zoals een bewoonster ("le moderne c'est bien, mais il tue l'ancien") vertelt in een geluidsfragment van BBOT. Anneessens Palace bestaat al van 1909, heette in de loop der jaren ook Ciné Phénix, en vanaf eind de jaren 30 tot 67, met weduwe J.-R. Van Damme als uitbaatster, Cinema Star. Niet te verwarren met de bekende - en geklasseerde - Pathé Palace op de Anspachlaan nr. 85. In 1969 moet de Star nog enkele maanden door Spaanse migranten zijn uitgebaat, en de sluiting zou een gevolg geweest zijn van vandalisme tijdens een anti-Amerikabetoging. Er zijn nog veel losse eindjes! BBOT hoort de verhalen graag van u.

"De bewoners zullen de cinema reconstrueren met recuperatiemateriaal uit de wijk zelf. De locatie ligt nog niet helemaal vast, maar Anneessens Palace krijgt een spectaculaire inhuldiging," zegt Seuntjens. "Het wordt de verzamelplaats voor de mondelinge getuigenissen, expo's en films over de buurt, zoals Mémoires vives van Buurthuis Washuis/Videp/Siréas, of de documentaire-in-de-maak van een bewoner, maar ook met een podium voor als iemand gewoon een straatliedje wil komen zingen."

Transitwijk
De Anneessenswijk situeert zich in de puntzak tussen de Lemonnierlaan, de Zuidlaan, de Fabriekstraat en de Zespenningenstraat met het park Fontainas-eilandje, waar vroeger Philips zat en daarvoor allemaal kleine cités. Een man getuigt hoe ze als kind op de verlaten Philipssite de spot dreven met politici tijdens een maandenlange staking van het onderwijs.

De buurt raakte verarmd omdat de kleine industrieën een voor een verdwenen. Vandaag is het een buurt met tegelijk veel alleenstaanden en grote gezinnen, veelal van Spaanse en Marokkaanse origine. Over de buurt wordt vooral negatief bericht. De realiteit is veel genuanceerder, ondervond BBOT dat met de dictafoon op pad ging: "De kermis van Notre-Dame-au-Rouge (vroeger Notre-Dame-sur-Senne), genoemd naar een kerk uit de Anderlechtstraat, was in heel Brussel gekend, het carnaval is altijd belangrijk geweest, de processies,... Achter de onopvallende muren van de Sint-Antoniuskerk in de Artesiëstraat komt een smeltkroes de mis vieren, prachtig om te zien. Er zijn verhalen over de franciscanen-conventuelen die in de buurt voetbalden met de jongeren. Elke dinsdag organiseren ze nog altijd een voedselbedeling, ze vervullen dus een sociale rol."

"Typisch is dat Anneessens voor veel mensen een transitwijk is waar ze slechts een paar jaar blijven. Ook deze verhalen, over migratie, tewerkstelling, huisvesting of gentrificatie (gegoeden die in een achtergestelde buurt komen wonen, red.) zullen in Anneessens Palace weerklinken. Over de volksfeesten vroeger en nu kwamen we al heel wat te weten door met kinderen op reportage te trekken."

Een bonte rij wijkorganisaties werkt mee aan het project Micro-Anneessens, zoals het CCA (Communautair Centrum Anneessens), PSC (Projet de Cohésion Sociale), Centro García Lorca, buurthuis Washuis, Dolto Webradio, of het Siloe Centre Comète. "Het was de eerste organisatie die rond jeugddelinquentie werkte in Brussel, en is intussen al twintig jaar aan de slag."

Hebt u herinneringen, foto's of filmpjes over de Anneessensbuurt, dan kan u terecht bij Maud Seuntjens via 02/223.21.51 of op maud@bna-bbot.be. Elke dinsdagnamiddag houdt ze permanentie in het CCA, Gierstraat 2, 1000 Brussel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Samenleving, Film

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni