Een gasmeter in een Brusselse kelder

| Een gasmeter in een Brusselse kelder.

Armoedenetwerken vragen taskforce 'energie-wonen' tegen energiecrisis

© Belga
26/09/2022

De armoedeorganisaties verenigd binnen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) vragen de federale en regionale regeringen in ons land om een taskforce "energie-wonen" op te richten, om tot een structureel beleid te komen rond de aanpak van de energiecrisis. Ze vrezen dat de huidige maatregelen van de regeringen niet voldoende zijn om een sociaal bloedbad te vermijden.

Al voor de coronacrisis leefde een op de vijf mensen in België in energiearmoede. De huidige energiecrisis, die bovenop de stijging van de levensduurte komt en in de nasleep van de coronacrisis en de overstromingen van vorig jaar, heeft als gevolg dat de energiefactuur niet alleen onbetaalbaar wordt voor mensen in armoede, maar ook voor de lagere middenklasse, klinkt het in een persbericht.

Het aanpakken van de crisis vraagt dan ook een "coherent en ambitieus beleid" dat bestaat uit zowel steunmaatregelen om een grote groep in onze samenleving tegen (nog diepere) armoede en verarming te beschermen, als een duurzame aanpak om de noodzakelijke sociale, groene omslag in onze samenleving te maken, aldus BAPN. Dat vereist ook een coördinatie en afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen en verschillende beleidsniveaus heen, en daarom vragen de organisaties de oprichting van een taskforce.

De oprichting ervan "zou een krachtig signaal zijn naar de bevolking dat het de regeringen in ons land menens is om van meet af aan structurele oplossingen te bieden op de energiecrisis", aldus de armoedenetwerken, die bereid zijn om de taskforce constructief te ondersteunen.

Vijf prioriteiten

De netwerken definiëren ook aanbevelingen rond vijf prioriteiten. Zo vragen ze een betere bescherming van mensen in armoede, onder meer door een tijdelijke bevriezing van het sociaal energietarief en de structurele verankering van dat tarief. Ten tweede vragen de organisaties gerichtere en grotere steun aan de lagere middenklasse om ten minste de hele winter te kunnen overbruggen en de nodige financiële ondersteuning voor de sociaal-culturele en educatieve sector.

Ook moet er een pact wonen-energie komen om een eerlijke snelle groene transitie te bereiken. Zo moet er massaal geïnvesteerd worden in het isoleren van gebouwen en moeten ook de kwetsbare gezinnen de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Een vierde prioriteit is het versterken van de koopkracht van mensen in armoede en de lagere middenklasse, bijvoorbeeld door niet te raken aan de automatische indexering van lonen en uitkeringen. Het moet ook een absolute prioriteit zijn om de laagste inkomens tot boven de armoedegrens op te trekken. Tot slot vragen de organisaties een coördinatie met het Europese beleid, bijvoorbeeld door Europese fondsen te investeren in maatregelen om de energiecrisis te bezweren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni