Atheneum moet naar containerklasjes

Waar tot voor kort de VGC-sporthal stond, verrijst momenteel een containerschool voor het Koninklijk Atheneum Koekelberg. Het atheneum moet weg uit zijn andere tijdelijke locatie, het vroegere KUB-gebouw, dat tegen de vlakte gaat. Op de site komen nieuwe scholen, gemeenschapsvoorzieningen en woningen. De buurt is niet onverdeeld gelukkig.

De sportzaal aan de Vande Sandestraat werd eind juni vrij onverwachts afgebroken. Ondertussen staat de nieuwe containerschool al bijna recht. Deze week bouwen de werklui er nog een modulaire sportzaal aan. Over drie weken moeten de leerlingen van het atheneum er terechtkunnen. Een aantal van hen verhuist voor de tweede maal. Hun eigenlijke schoolgebouw, in de Klein Berchemstraat, wordt volledig herbouwd en zal pas in 2018 weer beschikbaar zijn. Eind 2012 nam het atheneum daarom zijn intrek in het vroegere universiteitsgebouw van de KUB (de latere HUB), dat sinds 2010 leegstond.

Omdat de VGC grootse plannen heeft met de site en daar vaart mee wil maken, wordt het gebouw over enkele weken afgebroken. Nog deze legislatuur wil onderwijsminister Guy Vanhengel (Open VLD) op deze plek een nieuwe secundaire school voor het gemeenschapsonderwijs openen.

Maar er zijn nog meer concrete plannen. Op het aanpalende terrein waar de sporthal stond, komt er ook een basisschool en een reeks gemeenschapsvoorzieningen: een crèche, een nieuwe sporthal, extra werkruimte voor gemeenschapscentrum De Platoo, een bibliotheek en lokalen voor de chiro.


Lovenswaardig
Omdat de VGC snel wil gaan, werkt ze opnieuw met een PPS-constructie: een privé-promotor zal de scholen en gemeenschapsvoorzieningen bouwen. De VGC gaat hiervoor in zee met de nv De Dapperen, waarin onder meer bouwfirma Kairos zit. Die zette voor de VGC onlangs ook de campus Kasterlinden-Poolster in Sint-Agatha-Berchem neer.

De private partner, die ondertussen eigenaar is geworden van alle terreinen en van het vroegere universiteitsgebouw, mag ook woningen bouwen. Het wordt een lange rij appartementsblokken langs de Vrijheidslaan, tot aan restaurant l’Heure Locale. Omdat de projectontwikkelaar zowel gemeenschapsuitrusting als woningen zal bouwen, werd de nv De Dapperen zopas gesplitst in twee nieuwe nv’s: Campus Koekelberg en Ko-Living.

De buurtbewoners zien de snelle ontwikkelingen op de tot nu toe open en groene site met gemengde gevoelens aan. Dat een lelijk gebouw verdwijnt en dat er nieuwe scholen en een crèche gebouwd worden, vinden ze alleen maar lovenswaardig. Maar ze hebben er grote moeite mee dat er over dit enorme vastgoedproject vooraf geen overleg is geweest, met name over de nieuwe woningen. De buurtbewoners vinden het woongedeelte te volumineus. Hier en daar zullen de appartementsblokken acht à negen verdiepingen tellen en dat is te veel en te hoog. Hierdoor zal het uitzicht van de wijk veranderen en de omwonenden vrezen ook mobiliteitsproblemen. Voorts betreuren ze dat het groene karakter van de site verloren gaat. “De promotor kiest voor betonnering,” zo klinkt het.

Verzuchtingen
Ze goten hun bezwaren in een petitie en die had effect. Vorige maand keurde de overlegcommissie de afbraak van het HUB-gebouw en het programma voor de site goed, maar ze had bezwaren tegen de woningen.

“Een en ander wordt nu hertekend door de promotor,” zegt Dirk Lagast (SP.A), schepen van Nederlandstalig onderwijs in Koekelberg. “De gemeente wil de bouw van nieuwe scholen en gemeenschapsvoorzieningen zeker niet tegenhouden. Maar ze wil ook rekening houden met de verzuchtingen van de bewoners. Het is niet de bedoeling dat dit project de wijk schaadt.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?