Het aantal huwelijksmigranten naar Vlaanderen en Brussel is in 2010 licht gedaald. Sinds begin 2008 kwamen er bijna 13.000 huwelijksmigranten naar het Brussels gewest. Vooral Marokkaanse vrouwen vinden de weg naar Brussel.

Dat blijkt uit een studie van de UGent die dinsdag is voorgesteld op het kabinet van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).

Tussen 2008 en midden 2011 kwamen er 30.048 huwelijksmigranten naar België. Daarvan kwamen er 43 procent, of een kleine 13.000, naar het Brussels gewest.

In 2010 daalde het aantal huwelijksmigranten met ongeveer 10 procent tegenover 2009. Deze dalende trend lijkt zich verder te zetten in 2011.

Marokko
De grootste groep komt uit Marokko: 45 procent van de Brusselse huwelijksmigranten is uit dat land afkomstig. Ook bij de Marokkaanse huwelijksmigranten was er in 2010 een lichte daling op te tekenen in vergelijking met de twee jaren voordien.

Na Marokko komen de meeste Brusselse huwelijksmigranten uit Turkije en Brazilië (zie rangschikking onderaan). Algerije en de landen van ex-Joegoslavië ronden de top-5 van huwelijksmigratielanden voor Brussel af.

Bruiddonorlanden
Huwelijksmigranten zijn over het algemeen vrouwen. Voor 100 vrouwelijke migranten (naar Vlaanderen en Brussel) zijn er slechts 63 mannelijke.

Volgens de onderzoekers heeft dat voor een groot deel te maken met het aandeel van de klassieke 'bruiddonorlanden' als Thailand en de Filippijnen. Maar bruiden uit die landen trekken meestal naar Vlaanderen. Slechts 8 procent van de huwelijksmigranten uit Thailand of de Filippijnen komt in Brussel terecht.

Voor Marokkaanse huwelijksmigranten ligt de geslachtsratio bijvoorbeeld al anders, daar zijn er 86 mannen voor 100 vrouwen. In die gevallen is er een verband met de samensteling van de 'klassieke' migratie, denken de onderzoekers. Daarin zijn mannen oververtegenwoordigd. Zij zoeken dan later een partner via huwelijksmigratie.

Derdelanders
Minstens 59 procent van de mensen die een partner doen overkomen is 'derdelander'. Dat wil zeggen dat hij of zij niet in de Europese Unie geboren is. Een vierde is Belg van geboorte, 16 procent heeft een EU-nationaliteit.

Top-10 afkomst huwelijksmigranten Brussel (januari 2008 - juni 2011):

  1. Marokko (5.832)
  2. Turkije (876)
  3. Brazilië (565)
  4. Algerije (434)
  5. Ex-Joegoslavië (378)
  6. Voormalige Sovjet-Unie (350)
  7. Tunesië (328)
  8. Congo (307)
  9. India (195)
  10. Verenigde Staten (157)

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni