Betere lucht door autoloze zondag

De autovrije zondag in Brussel heeft een effect op de luchtkwaliteit in het gewest. "Het gaat niet om een nieuw fenomeen, we zagen dit ook al de voorbije jaren tijdens de autoloze zondagen, maar het is wel objectief meetbaar", bevestigt Frans Fierens van Ircel, de Intergewestelijke cel voor het leefmilieu.

Hij verwijst dan naar de typische polluenten gelinkt aan het autoverkeer, zoals stikstofdioxide (NO2) en zwarte koolstof (BC of dieselroet). "We zien een daling in Brussel met 70 procent ten opzichte van een gemiddelde zondag. Maar we zien ook een daling met ruwweg 30 procent ten opzichte van andere plaatsen in ons land waar op dit moment geen autoloze zondag plaatsvindt", aldus Fierens. Aan het meetstation Kunst-Wet, traditioneel de plaats met de meeste luchtvervuiling, werden vandaag/zondag de laagste NO2-concentraties van het jaar opgemeten.

Het effect van het bannen van autoverkeer is heel snel merkbaar in de metingen. "Dat geldt ook andersom: als zondagavond de auto's weer toegelaten worden in het Brussels gewest, gaan de polluenten snel weer naar de normale waarden", aldus de Ircel-directeur. Behalve het autoverkeer spelen ook de weersomstandigheden een rol.

Anderzijds was er vandaag/zondag meer ozon in de lucht. "Daar speelde het effect van een heel warme dag, met een zonnig begin", aldus Fierens.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?