Brussel krijgt Nederlandstalige protestantse basisschool in Haren

© Marc Gysens

Naast katholieke en pluralistische scholen telt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel nu ook een protestants-christelijke basisschool, De Schatkist in Haren. “Na vijf jaar bidden en zoeken naar een locatie, kunnen we in september eindelijk beginnen”, zegt directrice An De Rijck.

De Schatkist vond onderdak in een klein gebouw in de Arthur Maesstraat, waar ooit een verhuisfirma zat. Ook de meeste buren zijn ondernemingen: een industriële bakkerij, een vervoersbedrijf, een tegelhandel. Achteraan grenst het schooltje aan de bouwwerf van het nieuwe Navo-hoofdkwartier. Een imposant zwart hek vormt de scheiding tussen de speelplaats en het militaire domein.

Enthousiaste katholieken
Op bus 80 vanuit Elsene na is er weinig openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving. Ook ligt de Arthur Maesstraat pal onder een drukke route voor opstijgende vliegtuigen. Dit alles maakt de plek op het eerste gezicht niet meteen tot een evidente omgeving voor een basisschool. Toch vindt directrice An De Rijck het een ‘droomlocatie’. “Na alles wat we de afgelopen vijf jaar gezien hebben. Dit gebouw is niet te groot, niet te duur en in goede staat. De parking achteraan kunnen we gebruiken als speelplaats.”

Binnen oogt de nieuwe school licht en open. Beneden is er een grote heldere ruimte die dienst zal doen als kleuterklas. “Het wordt één klas, met twee tot drie leerkrachten voor dertig kleutertjes van alle leeftijden.” Op de eerste verdieping zijn er twee grote klassen en een kleine. In september begint De Schatkist met kleuteronderwijs, een eerste en een tweede leerjaar. Volgend schooljaar komt er een derde leerjaar bij. Daarna wordt het wellicht uitkijken naar een nieuwe locatie.

De Schatkist volgt de leerplannen van de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd staat de Bijbel centraal in de school. “Wij richten ons tot alle christelijke gezinnen die hun opvoeding terug willen zien in de school”, zegt De Rijck. “We focussen daarbij niet specifiek op één of andere strekking binnen het protestantisme: gereformeerden, hervormden, pinksterkerk of een van de talrijke Afrikaanse evangelische kerken in Brussel. Wij zijn er voor eenieder die de bijbel centraal stelt. We noemen ons dan ook School met de Bijbel.”

Behalve protestanten hebben zich ook enkele enthousiaste katholieken ingeschreven, vertelt De Rijck. En moslims.

“Door het scholentekort melden zich mensen uit de buurt die nog geen plaats hebben voor hun kind. Ze zijn welkom op voorwaarde dat ze instemmen met ons opvoedingsproject.” Dat project wordt duidelijk omschreven in een tien pagina’s tellende bundel. De Bijbel dient geaccepteerd te worden in zijn geheel, zo staat er onder meer te lezen. De Rijck: “Bij ons krijgen de kinderen de relatie met God dagelijks mee. Dat is het verschil met een officiële school waar ook protestantse godsdienst wordt gegeven. Onze leerkrachten dragen de bijbelse waarden uit vanuit hun eigen geloof.”

Twee keer bidden
Tweemaal daags wordt er gebeden en elke dag voorgelezen uit de Bijbel. Problemen worden opgelost volgens de bijbelse waarden en normen, vergeving, liefde, zorg voor de zwakkere, respect, verdraagzaamheid, gehoorzaamheid, zelfbeheersing.

Gelden die waarden ook niet in heel wat andere scholen? “Klopt,” zegt De Rijck, “maar als je God overal bij betrekt, leg je andere accenten. In de plaats van het te hebben over opkomen voor jezelf gaat het er bij ons om de ander lief te hebben als jezelf.”

De Schatkist valt onder de koepel IPCO (Raad van de Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijke Onderwijs), die elders in Vlaanderen nog zeven andere Scholen met de Bijbel en twee scholen voor buitengewoon onderwijs heeft.
De Rijck werkte in de School met de Bijbel van Bilzen en richtte daarna een gelijkaardige school op in Aarschot.

Vlak na haar afstuderen gaf ze een tijdje les in het katholieke onderwijs, maar daar voelde ze zich niet thuis. Zelf komt ze uit een gemengd geloofsnest. Dat wil zeggen: haar vader was katholiek, haar moeder ging bij de pinksterbeweging en zij mocht kiezen. “Ik koos heel bewust voor de pinksterbeweging omdat ik daar meer enthousiasme voor het geloof zag.”

Sinds 2010 probeert De Rijck, samen met anderen, ook in Brussel een School met de Bijbel van de grond te krijgen. Ze is er intussen achter dat het niet evident is om een school te beginnen en dat er weinig steun komt van de overheid. “Een locatie vinden is, zeker in Brussel, enorm moeilijk. Wij wilden per se in Brussel zitten en niet in de Rand, omdat het scholentekort hier het grootst is. We kozen voor het noorden van de stad omdat daar de meeste Nederlandstaligen wonen. Voor de Franstaligen is er een protestantse school in Anderlecht.”

Werkingssubsidies
Een hele tijd was er een groot bedrijvengebouw in Heembeek in beeld. Daar zou dan ook meteen een crèche en bijzonder onderwijs komen. Maar uiteindelijk bleek dat project financieel niet haalbaar. “We waren dan ook heel blij toen we in april dit gebouw vonden.”

Om een school te beginnen zijn ook centen nodig. De Schatkist is intussen erkend zodat de leerkrachten van meetaf aan betaald worden door de Vlaamse overheid. “Maar de werkingssubsidies komen pas in februari. De verbouwingswerken en de inrichting, de aanschaf van inboedel en lesmaterialen, de elektriciteit en andere nutsvoorzieningen moeten we zelf financieren. We hangen dus af van de hulp van vrijwilligers en sponsors.”

De school diende wel een aanvraag in voor een beschikbaarheidstoelage, een soort huursubsidie, maar wacht nog op antwoord. “Dat zou flink wat schelen. Anders moeten we een lening aangaan en dan wordt de uitdaging dubbel: én op onderwijsvlak, én financieel.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?