| Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels) één van de initiatiefnemers, is tevreden over de stemming voor een paritaire huurcommissie.

Brussels Parlement zet licht op groen voor paritaire huurcommissie

© Belga
08/10/2021

Het Brussels Parlement keurde vrijdagavond het voorstel van ordonnantie van de meerderheidspartijen goed dat het tekort aan betaalbare woningen moet bestrijden en de kwaliteit van de woningen garanderen. Tijdens het plenaire debat bleek dat de tekst geen steun kreeg vanop de oppositiebanken.

De ordonnantie moet een antwoord bieden op het tekort aan betaalbare woningen dat Brussel al enkele jaren kenmerkt. Het Brussels regeerakkoord heeft van de strijd tegen buitensporige huurprijzen een prioriteit gemaakt. Voor veel Brusselaars zijn de huurprijzen moeilijk te betalen omdat ze beslag leggen op een te groot deel van hun inkomen. Gemiddeld spenderen ze 42 procent van hun inkomen aan hun huurwoning. Daarnaast heeft de ordonnantie ook de ambitie om de kwaliteit van de woningen te verhogen.

Oprichting Paritaire Huurcommissie

De ordonnantie voorziet een verbod voor eigenaars om een buitensporige huurprijs te vragen. Dat is het geval indien de huur de referentiehuurprijs - voorzien in het referentiehuurrooster en representatief voor de huurmarkt - met 20 procent overstijgt. Ook wanneer de woning substantiële gebreken vertoont, afgezien van de hoogte van de huurprijs, is er een vermoeden van buitensporige huur. In dat geval kan de huurder dit aankaarten bij de Paritaire Huurcommissie (PHC), een nieuw Brussels paritair beheersorgaan voor de huurmarkt, samengesteld uit vertegenwoordigers van de huurders en verhuurders.

Die kan een advies geven over de gepaste hoogte van de gevraagde huurprijs of bemiddelen tussen huurder en verhuurder. De commissie kan ook gevat worden door de verhuurder, of door de vrederechter in het kader van een procedure ingeleid door de huurder. Mede-indiener Arnaud Verstraeten (Groen) wees erop dat de ordonnantie het vredegerecht zal ontlasten en ervoor zal zorgen dat de huurder minder lang moet wachten op een correcte huurprijs. Carla Dejonghe (Open VLD) benadrukte dat er zowel bij de huurders als bij de verhuurders vertrouwen nodig is opdat de paritaire huurcommissie kan werken. Voor Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) is deze ordonnantie niet dé mirakeloplossing, maar wel één van de elementen in de strijd tegen wooncrisis.

vastgoed_huis_te_koop_woningprijs_sint-gillis_c_photonews.jpg

| Bepaalde wijken van Brussel worden ook voor de middenklasse te duur. Dat terwijl een aanzienlijk deel van de Brusselaars onder de armoedegrens leeft.

Kritische stemmen

Alexis Bertrand kondigde aan dat de MR-fractie zich zal onthouden omdat er geen overleg geweest is met de sector. "Dit is een politiek instrument dat in de realiteit niet zal werken, onder meer omdat de eigenaars aangekondigd hebben niet in de paritaire huurcommissie te willen zetelen", vatte ze het samen. Voor Mathias Vanden Borre (N-VA) is er sprake van een "proto-communistische maatregel die het eigendomsrecht beknot". De hoge huurprijzen en de slechte kwaliteit van de woning worden met deze ordonnantie niet aangepakt. In tegendeel: ze zal de eigenaars aanzetten om hun eigendom niet op de huurmarkt aan te bieden. "De kern van het probleem is de stijgende armoede in het Brussels Gewest", aldus nog Vanden Borre.

De voorgestelde regeling is juridisch zeer wankel, en dit zowel op vlak van bevoegdheidsoverschrijding als op vlak van onevenredige inperking van het eigendomsrecht. Het voorstel staat daarnaast bol van onzekere, onvoorspelbare, willekeurige en subjectieve elementen en laat een waslijst aan vragen onbeantwoord. De goedkeuring van dit slordige en verregaande voorstel betekent een aanslag op het vertrouwen binnen de verhuurmarkt en zal leiden tot enorme rechtsonzekerheid en een golf van rechtszaken en juridische procedures", aldus Vanden Borre, voor wie het "totaal onverantwoord is om dit voorstel te ondersteunen". Hij begreep niet dat de MR niet zoals N-VA tegen het voorstel zou stemmen.

Voor de PVDA is de maatregel dan weer onvoldoende. Ook voor Françoise De Smedt zal de huurprijs hierdoor niet dalen. Ze geloofde ook niet dat veel huurders het risico zullen willen nemen een procedure te starten om er geen zekerheid is dat de vrederechter zal bevestigen dat er sprake is van een buitensporige huurprijs.

Bianca Debaets (CD&V) vond de ordonnantie een verdienstelijke poging om de kwetsbare huurder te beschermen, die evenwel onvoldoende is en voor rechtsonzekerheid zal zorgen. Om de crisis op te lossen keek ze in de richting van de sociale huisvesting, de huisvestingsinspecteurs, ... Daarom zal ze zich bij de stemming onthouden, net zoals ook het CDH. Pepijn Kennis (Agora) kondigde aan dat hij de ordonnantie enkel kan goedkeuren indien het parlement een aantal amendementen goedkeurt die tegemoetkomen aan de resolutie die de burgerassemblee over het thema heeft goedgekeurd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni