20230208 1831 Maron

| 20230208 1831 Maron

Brusselse maatregelen voor energiebesparing lonen: ‘Gasverbruik daalde met 19 procent'

MVDH
23/07/2023

Gedimde straatverlichting, een lagere thermostaat, een versnelde uitrol van zonnepanelen en koudere zwembaden: in Brussel werden tijdens de energiecrisis die volgde op de Oekraïne-oorlog heel wat maatregelen genomen om energie te besparen. Die hebben echter hun effect niet gemist, blijkt uit nieuwe cijfers die minister van Energie Alain Maron (Ecolo) vrijgaf in de commissie Leefmilieu en Energie.

“Het gasverbruik in Brussel daalde tussen augustus 2022 en maart 2023 met 19,3 procent”, aldus Maron. “Dat is een vermindering die de Europese doelstellingen (een vermindering van 15 procent, red.) ruimschoots overtreft. Ik wil dan ook graag mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle publieke en private spelers: samen hebben we het verschil gemaakt. De algemene inspanning in Europa heeft het mogelijk gemaakt om in de periode 2022-2023 onafhankelijk te zijn van Russisch gas en de druk op de energieprijzen te verminderen.”

Al gingen die inspanningen zeker niet allemaal van een leien dakje. In een omzendbrief gaf minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (Défi) in september tips om energie te besparen aan de Brusselse gemeentes en OCMW’s. Zo werd onder meer aanbevolen om de verwarmingstemperatuur van lokalen aan te passen naar maximaal 19°C bij bezetting en 16°C 's nachts, moest de verlichting in openbare gebouwen aan banden worden gelegd en mocht airconditioning alleen nog worden geactiveerd bij 27°C.

De maatregelen werden in de meeste gemeenten evenwel snel doorgevoerd en op veel plaatsen werden zelfs nog extra stappen genomen om bijvoorbeeld groepsaankopen van energie voor burgers te organiseren.

De daling is zeker niet enkel het resultaat van overheidsinspanningen. Ook heel wat burgers zetten de thermostaat thuis lager.

Verlenging

Voor veel gemeenten en hun inwoners zal het een geruststelling zijn dat al die inspanningen ook loonden, maar dat wil dat niet zeggen dat de teugels nu zomaar gevierd kunnen worden. Maron kondigde in de commissie Energie immers in één adem aan dat "in het licht van deze goede resultaten de regering heeft besloten om in haar nieuwe Plan Lucht-Klimaat-Energie de besparingsacties verder te zetten." Eerst zullen de verschillende maatregelen wel nog afzonderlijk geëvalueerd en eventueel aangepast worden.

“Concreet richten we ons daarbij vooral op maatregelen om het energieverbruik in openbare gebouwen zoals zwembaden, te verminderen en streven we er ook naar om de openbare verlichting zo zuinig mogelijk af te stemmen zonder de veiligheid in gevaar te brengen", aldus nog Maron. Hij voegde daar nog aan toe dat ook op Europees niveau de maatregelen om het energieverbruik te verminderen, werden verlengd tot 31 maart 2024.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni