Prostitutie prostituée sekswerkers Alhambrawijk Noordwijk KVS Lakensestraat

| Prostitutie in de Alhambrawijk

Brusselse N-VA: ‘Houding Vervoort tegenover prostitutie is schuldig verzuim’

EDB
© BRUZZ
21/10/2020

Brussels parlementslid (N-VA) Mathias Vanden Borre vindt het opmerkelijk dat Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) geen tijdelijk verbod op prostitutie uitvaardigt. “De horeca krijgt een bijzonder strenge maatregel te slikken, maar illegale straatmadeliefjes kunnen gewoon verder werken. Onbegrijpelijk.”

De Raad van State oordeelde eerder deze maand dat de maatregel die Brussels burgemeester Philippe Close (PS) had doorgevoerd, niet tot de bevoegdheden van de lokale overheden behoort. Als gevolg kan een mogelijk verbod enkel op gewestelijk niveau beslist worden.

“Rudi Vervoort moet ingrijpen,” vindt Vanden Borre. “Burgemeester Close vraagt dit en ik steun hem hierin de volle honderd procent. De Alhambrawijk wordt geplaagd door straatprostituees die zich niet wegsteken en hun klanten soms zelfs op straat afwerken. Het risico op besmetting is bijzonder groot. De horeca krijgt een bijzonder strenge maatregel te slikken, maar illegale straatmadeliefjes kunnen gewoon verder werken. Onbegrijpelijk.”

Volgens Vanden Borre staat in het gewestelijk meerderheidsakkoord duidelijk dat het Gewest dit probleem moet aanpakken. “Ondanks dit alles liet de minister-president in de commissie weer uitschijnen dat er geen vuiltje aan de lucht is,” aldus Vanden Borre.

“Het is onbegrijpelijk dat Vervoort geen gebruik maakt van zijn bevoegdheden die hem werden toegekend sinds de zesde staatshervorming en hij geen (tijdelijk) verbod op prostitutie voor het Brussels gewest uitvaardigt. Burgemeester Close heeft op de Gewestelijke Veiligheidsraad nochtans herhaaldelijk aangedrongen op de invoering van een prostitutieverbod.”

“Ondanks de dramatische coronacijfers in Brussel, doet minister-president Vervoort niets. Dit is gewoonweg schuldig verzuim. De Brusselse N-VA zal alvast een resolutie indienen die de Brusselse regering oproept om een Gewestelijk Prostitutieplan op te stellen,” klinkt het nog.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, prostitutie, burgemeester Philippe Close, Rudi Vervoort, Mathias Vanden Borre, Raad van State

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni