Brusselse regering vraagt studie alternatieven uitbreiding Ring

© brusselnieuws.be
19/11/2010
De Brusselse regering heeft bedenkingen bij de mobiliteitsstudie over de omvorming van de Ring rond Brussel. "We willen dat er ook scenario’s zonder bijkomende wegcapaciteit bestudeerd worden," klinkt het. "Dit project lijkt geen rekening te houden met de Europese richtlijnen inzake fijn stof en C02-vermindering, waarvoor België een veroordeling door het Europese Hof riskeert."

De mobiliteitsstudie - uitgevoerd op vraag van de Vlaamse regering - stelt voor om naast de verbreding van de Ring ook een dubbeldeksring en een tunnel onder Brussel als alternatieven te weerhouden. Steeds gecombineerd met rekeningrijden, beter openbaar vervoer en meer fietsverbindingen. De regering van het Brussels Gewest is tevreden met die flankerende maatregelen maar stelt vragen bij de drie scenario's. "Voor het Brussels Gewest zijn een dubbeldeksring en een tunnel onder Brussel geen realistische opties." Enkel de verbreding van de Ring blijft dan nog over. Maar Brussel vraagt dat ook andere scenario's verder bestudeerd worden.

"We dringen er op aan dat er ook scenario's zonder bijkomende wegcapaciteit bestudeerd moeten worden, namelijk rekeningrijden,meer openbaar vervoer en meer fietsverbindingen," zegt Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!). "Er moet ook rekening gehouden worden met het mobiliteitsplan Iris 2 dat onlangs door de Brusselse regering werd aangenomen." Dat plan voorziet in een vermindering van de verkeersdruk met 20 procent tegen 2018.

"Wij vragen onze Vlaamse collega's om het studiewerk verder te verdiepen en nog meer de mogelijkheden van extra openbaar vervoer en intelligent wegbeheer te exploreren," zegt Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). "In het verleden hebben onze administraties al goed samengewerkt en ik ben ervan overtuigd dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Er wordt alleszins binnenkort een nieuw overleg georganiseerd om de resultaten van bijkomende simulaties te bespreken die de impact nagaan van het Brussels parkeerbeleid en de Brusselse weghiërarchisering." Grouwels wil ook informatie uitwisselen over Brusselse projecten die mogelijks een impact hebben op het verkeer op de Ring, zoals de versmalling van de E40 in Schaarbeek.

Europese veroordeling
Minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Groen!) merkt op dat de Vlaamse studie geen rekening lijkt te houden met de Europese richtlijnen inzake fijn stof en C02-vermindering, waarvoor België steeds dichter bij een veroordeling door het Europese Hof komt te staan. "Europa eist een duidelijke strategie van België om de situatie snel en krachtdadig aan te pakken. We kunnen niet aanvaarden dat door een stijging van het aantal afgelegde kilometers op de Ring de luchtkwaliteit voor de Brusselaars en de inwoners van de Rand nog achteruitgaat."

De Brusselse regering heeft tenslotte de indruk dat de studie geen rekening houdt met de (negatieve) effecten voor Brussel. "Het is duidelijk dat dit project een bijzonder grote impact kan hebben op de volksgezondheid, het leefmilieu, de mobiliteit, de welvaart en het welzijn van de inwoners van het Brussels gewest," aldus minister-president Charles Picqué (PS). "Wij dringen er dan ook op aan bij de Vlaamse administratie dat er geen keuzes gemaakt worden zonder rekening te houden met deze aspecten."

De Brusselse regering vraagt de Vlaamse overheid om begrip voor haar bekommernissen en "hoopt op een constructieve en nauwe samenwerking bij het verdere verloop van deze studie."

Uitbreiding Ring rond Brussel

De Ring zorgt al enkele jaren voor wrijvingen tussen Vlaanderen en Brussel. Is de verbreding van de Ring het juiste antwoord op het groeiende verkeersprobleem? De meningen zijn verdeeld.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek , Uitbreiding Ring rond Brussel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni