Brusselse SP.A wil 'Marshallplan' voor Kanaalzone

© Frank Dhooghe

De Brusselse SP.A pleit voor een investeringsplan voor de Brusselse kanaalzone. Dat 'Marshallplan' moet de voedingsbodem voor de radicalisering aanpakken en op lange termijn wegwerken. Want enkel inzetten op politie- en veiligheidsdiensten, zoals met het Kanaalplan dat vorig jaar is uitgerold, volstaat volgens de socialisten immers niet. Onderwijsondersteuning, buurtwerking en welzijnsvoorzieningen zijn minstens even belangrijk.

"Brussel werd bij de aanslagen van 22 maart twee keer getroffen", stellen SP.A'ers Jef Van Damme, Fouad Ahidar en Hannelore Goeman. Naast de lichamelijke, psychologische en materiële tol is er immers "ook het besef dat deze vreselijke misdaden begaan zijn door in hoofdzaak mede-Brusselaars". En dat vooral in de wijken rond het kanaal op sommige plaatsen "een vruchtbare voedingsbodem is ontstaan voor radicalisering en marginalisering".

"De versterking van de veiligheid op korte termijn was nodig, maar het is een onvolledige oplossing voor de huidige situatie in de Kanaalzone", zegt Van Damme aan de redactie van BRUZZ. "In plaats van verdere besparingen is er nood aan investeringen in tal van domeinen zoals onderwijs, werkgelegenheid, sociale inclusie en betere politiediensten."

Brusselpremie
Om dat duurzaam te kunnen aanpakken, wil SP.A agenten van buiten Brussel langer in de hoofdstad aan de slag houden, onder meer met een hogere Brusselpremie. Dat moet voorkomen dat ze gewoon hun 'tour of duty' komen doen in de hoofdstad maar ook echt betrokken zijn.

Daarnaast moet de Brusselse politie net als in Antwerpen zelf haar inspecteurs kunnen rekruteren, luidt het. "Zo kan er worden ingezet op het diversifiëren en lokaal verankeren van de politie", vinden de SP.A'ers.

60 euro
Tegelijk dringt SP.A aan op meer geld voor de politiezone West. "Die krijgt als één van de moeilijkste zones in het land vandaag 60 euro per inwoner uit de federale dotatie. Ter vergelijking, het landelijke gemiddelde is 96 euro", hekelt de partij, die federaal in de oppositie zit.

Daarnaast herhalen de socialisten hun eis voor een fusie van de zes politiezones. "De Brusselse politie moet enerzijds een hoofdstedelijke politie worden, anderzijds de wijkwerking versterken", stellen ze.

Schooluitval
Op vlak van onderwijs willen de socialisten meer investeringen om de schooluitval tegen te gaan, onder meer door extra controles en ondersteuning van jongeren die tijdelijk of definitief geschorst worden.

Daarnaast pleiten ze voor investeringen in het onderwijs, maar ook de leerkrachten en de ondersteuning. "Het onderwijs moet jongeren zowel reële kansen bieden op een goede job en als hen het gevoel geven dat ze volledig thuishoren in de Brusselse samenleving", leggen ze uit. "Om ervoor te zorgen dat alle Brusselse kinderen maximaal gelijke kansen krijgen is het nodig het huidige besparingsbeleid om te zetten in een investeringsbeleid."

"Om te voorkomen dat mensen uitgesloten raken is het noodzakelijk om hen in te kunnen bedden in goede maatschappelijke structuren", vult Van Damme aan.

Arbeidsmarkt
Discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden opgespoord en bestraft. Daarnaast is er nood aan doelgerichte trajectbegeleiding. De Vlaamse en Franstalige gemeenschap moeten ook worden geresponsabiliseerd om te vermijden dat jongeren zonder diploma en met weinig competenties en talenkennis zich aanbieden bij Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB en de Forem.

Tot slot wil de partij investeren in een sterkere samenleving in Brussel. "Ouders van kwetsbare jongeren moeten worden ondersteund, de rol van het straathoekwerk is belangrijk en er moet ook worden ingezet op de positieve rol die moderne, goed ingebedde en erkende moskeeën kunnen spelen", besluiten Van Damme, Ahidar en Goeman.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuwe procedure tegen doodstraf Djalali

samenleving 1518016338

Nieuws uit Brussel in je mailbox?