© zij-kant | Dertien is het aantal uren dat vrouwen in Europa per week meer besteden aan taken thuis dan mannen.

Campagne rond metrostations vraagt vaders om huistaken eerlijk te verdelen

© Belga
01/12/2021

Een voetbaltruitje met het rugnummer 13 staat centraal in een campagne die jonge vaders uit Brussel wil oproepen om de huistaken eerlijk te verdelen. 13 is namelijk ook het aantal uren dat vrouwen in Europa per week meer besteden aan taken thuis dan mannen. De campagne '13 uur' wordt door vrouwenbeweging ZIJkant samen met de sociale beweging FOS en met de steun van de Stad Brussel gelanceerd.

Grote affiches in Brusselse metrostations en een campagne op sociale media moeten vaders bewust maken van het feit dat de taken thuis niet altijd eerlijk verdeeld zijn. Het is volgens de initiatiefnemers algemeen geweten dat vrouwen het gros van het huishouden en de zorgtaken op zich nemen, en dat werd recent nog bevestigd door het European Institute for Gender Equality. Zij stelden vast dat vrouwen over het algemeen wekelijks 13 uur bezig zijn met huishoudelijke taken en zorgtaken dan mannen. De helft van alle loontrekkende vrouwen in België werkt deeltijds. Bij jonge vrouwen met kinderen is dat meer dan de helft.

image_1.jpeg
© zij-kant | Een vader poseert bij het campagnebeeld.

"De verdeling van de was en de plas lijkt misschien triviaal, maar de genderkloof in het huishouden is een weerspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen," stellen de organisatoren van '13 uur'. "Terwijl vrouwen hun gezin vaak boven hun carrière zetten, worden mannen meer afgerekend op professioneel succes."

"Het helpt niet dat het vadersverlof zoveel minder lang is dan de moederschapsrust. Zo wordt vanaf de geboorte van een kind een ongelijk rollenpatroon geïnstalleerd dat later nog moeilijk te doorbreken is," klinkt het. Op de website www.13uur.be wordt uitgelegd waarom ook mannen baat hebben bij een gelijkere taakverdeling in het huishouden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie