Coördinatoren vrezen hervorming van Brede School

© Brede School

De VGC hervormt de Brede School. De huidige coördinatoren vrezen dat de door hen opgebouwde netwerken ineen zullen stuiken.

Vanaf 2011 konden scholen, en ook vzw’s of gemeenten, bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor de uitbouw van een Brede School: een netwerk van sport-, cultuur- en natuurorganisaties waardoor kinderen buiten de schooluren in contact komen met het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Met die jaarlijkse subsidie van 50.000 euro kon een bredeschoolcoördinator aangesteld worden. In Brussel zijn momenteel 28 Brede Scholen.

De VGC wil het vanaf 1 september 2018 anders aanpakken en vraagt daarbij een groter engagement van de initiatiefnemer. Scholen zullen een aanvraag voor bredeschoolondersteuning kunnen indienen bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Ze krijgen dan maximaal drie dagen per week een onderwijsondersteuner van het OCB over de vloer, maar alleen als de school zelf ook een leerkracht vrijroostert gedurende enkele uren per week. De ondersteuning wordt na drie jaar afgebouwd. Dan moet de school op eigen kracht verder, weliswaar met werkingssubsidies van de VGC.

De gemeenten zullen nog een subsidie mogen aanvragen op voorwaarde dat zij een bredeschoolfacilitator aanstellen, die dan overkoepelend werkt. Maar de gemeente moet zelf wel minstens dertig procent van het subsidiebedrag inbrengen.

De VGC hoopt met die aanpassingen meer brede scholen te kunnen ondersteunen met dezelfde middelen.

De huidige coördinatoren vrezen echter dat dit het einde wordt van de uitgebreide, schooloverschrijdende netwerken die werden opgebouwd dankzij de Brede School. “Veel directies geven aan er niet aan te willen beginnen omdat ze niemand kunnen vrijroosteren en omdat de ondersteuning na drie jaar vermindert,” zegt Marianne Swerts, coördinator Brede School Laken. “Ook bij de gemeenten is er niet veel enthousiasme om de subsidie aan te vragen. Vaak zijn de budgetten voor 2018 al opgemaakt. Voor sommige gemeenten is de Brede School ook een echt Nederlandstalig verhaal en dus geen prioriteit.”

De coördinatoren betreuren voorts dat ze totaal niet betrokken werden bij de hervorming. Ook is er onduidelijkheid over hun job: die raken ze kwijt, maar er is hen wel voorgesteld om in het voorjaar mee te doen met de VGC-examens voor onderwijsondersteuner.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?