Het agentschap Inburgering en Integratie heeft op zijn website anderstalige informatie verspreid over het coronavirus. Het gaat om preventiemaatregelen en de maatregelen van de federale overheid. De info is bestemd voor alle mensen die in ons land zijn maar nog onvoldoende Nederlands kennen.

De basis van de anderstalige informatie over corona is de Nederlandse tekst plus de vertaling ervan in veel gebruikte andere talen in Vlaanderen. Daarvoor werken de drie agentschappen voor Integratie en Inburgering (het Vlaamse, het Antwerpse Atlas en het Gentse In-Gent) samen met onder andere het agentschap Zorg en Gezondheid, maar ook met organisaties als Samenlevingsopbouw.

"Als de preventieve maatregelen en de maatregelen van de federale overheid niet door iedereen even goed worden begrepen, is er een gezondheidsrisico", redeneert het agentschap.

Iedereen geïnformeerd

"Daarom doen we nog meer. Buiten de schriftelijke informatie werken we ook aan geluidsfragmenten. Zo worden niet alleen de anderstaligen die nog onvoldoende Nederlands kennen, maar ook de mensen die ook slecht of niet-geletterd zijn, goed geïnformeerd."

Daarnaast gebruiken de trajectbegeleiders inburgering en de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie deze fiches als basis om in hun contacten met de inburgeraars meer uitleg te geven. Ten slotte zijn er bij de drie agentschappen nog tolken actief die nu als prioritaire groep de mensen uit de gezondheidszorg trachten bij te staan.

"Diagnoses en uitleg aan mensen die Nederlands onvoldoende verstaan en spreken, kunnen in de ziekenhuizen echt tot misverstanden leiden", benadrukt het agentschap.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , coronavirus , informatie , meertaligheid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni