De Sukkelstraat (10): Openbaar vervoer in Neder-Over-Heembeek

Bettina Hubo
© Brussel Deze Week
12/04/2012
Neder-Over-Heembeek staat voor een demografische omwenteling. De volgende jaren komen er 2.500 tot 3.000 inwoners bij. Maar de deelgemeente van Brussel blijft moeilijk bereikbaar. "Naar ’t centrum gaan we niet meer."

Heembeek ligt geprangd tussen het kanaal, het koninklijk domein en Vlaanderen. Jarenlang was het een vergeten uithoek in het noordoosten van Brussel. Daardoor bleef het dorpse karakter bewaard. Maar Brussel-Stad en het Gewest hebben het veertienduizend inwoners tellende stadsdorp ontdekt. De Stad en het OCMW beloofden aan het begin van deze bewindsperiode duizend woningen te bouwen om tegemoet te komen aan de huisvestingscrisis. Daarbij lieten ze hun oog vallen op de open ruimte in Heembeek. Momenteel worden overal langs de Bruynstraat middenklassewoningen neergezet, bedoeld om te verhuren. Voorts nam het Gewest het initiatief voor nieuwe sociale woningen. Bovendien verrijzen her en der ook nog privéprojecten.

"Over enkele jaren zullen hier 2.500 tot 3.000 mensen meer wonen. De eersten trekken deze lente nog in hun huizen," zegt Pierre Hargot van het Heembeekse Interwijkencomité.
Probleem is volgens Hargot dat er geen weloverwogen plan is. "Alles wordt zomaar neergezet zonder dat er nagedacht is over hoe je echt een nieuwe wijk maakt, met de nodige voorzieningen en groene ruimtes. Er zijn nu wel twee schoolprojecten, maar die zullen nooit op tijd klaar zijn. En de enige winkel in de buurt van de nieuwe blokken is het winkeltje van de boerderij Nos Pilifs."

Bus 47
Ook het openbaar vervoer is niet klaar voor de verwachte bevolkings-toeloop. Volgens heel wat Heembekenaren laat het nu al schromelijk te wensen over.
Ooit reed er een tram door Heembeek, maar die werd vervangen door bussen. Bus 53 verbindt Heembeek met het UZ in Jette, bus 57 rijdt van het Noordstation naar het Militair Hospitaal. En dan is er bus 47, de enige die Heembeek met het centrum van Brussel verbindt. Of beter gezegd: verbond. Want sinds een paar jaar rijdt alleen nog tussen tien en halfvier af en toe een 47 tot aan De Brouckère. Daarbuiten, en ook op zondag, moeten de Heembekenaren overstappen op de snelle tram 3 om in het centrum te geraken. Intussen, en na luid protest van het wijkcomité Heembeek Blijft!, werd de overstapplek wel verplaatst en een stuk aangenamer gemaakt. Bovendien zijn sommige buschauffeurs nu zo vriendelijk om te wachten op de trams.

Hargot geeft toe dat de bus-tramverbinding sneller is. Maar voor vele Heembekenaren blijft het kortwieken van hun bus 47 onverteerbaar. "Oudere mensen willen niet overstappen, dat gejakker," zegt Marie-Louise De Backer, de kranige woordvoerster van Heembeek Blijft!, die al heel haar leven in Heembeek woont. Jarenlang nam ze de bus naar het centrum. Nu niet meer. "Net als vele andere oudere Heembekenaren ga ik niet meer naar het centrum. Met de tram kom je aan in een ondergronds metrostation. Zelfs jongere mensen vinden dat gevaarlijk." De Backer bereidt dan ook nieuwe acties voor.

'Studies lopen'
Het Heembeekse openbaar vervoer vertoont nog andere mankementen: de 53 zit vaak overvol, en de 57, die tijdens de spits werknemers naar de bedrijvenzones brengt en weer afhaalt, rijdt langs het kanaal waar niemand woont. Hargot: "'s Morgens keert die bus dus leeg terug. Waarom loopt die lijn niet door het centrum van Heembeek? Daar worden heel wat straten niet bediend, de Oorlogskruisenlaan bijvoorbeeld."

Hargot ziet wel iets in het voorstel van de studenten van La Cambre, die Heembeek vorig jaar onder de loep namen. Ze kwamen met het idee voor een tram tussen Heembeek en het toekomstige GEN-station van Schaarbeek. Maar met dit voorstel gebeurt niets, net als met de suggestie van schepen Christian Ceux (CDH) om de eventuele metro naar Schaarbeek door te trekken tot Heembeek. Ceux, zelf Heembekenaar, zegt dat hij praat met de MIVB over de verhoging van de frequentie van de 47 en de 53, de invoering van een lijn 47bis met een enigszins andere route en de wijziging van het traject van de 57. "Maar het is niet gemakkelijk om iets te veranderen. De MIVB krijgt vele aanvragen."

Volgens woordvoerster An Van hamme is de MIVB zich ervan bewust dat Heembeek niet optimaal ontsloten is en dat de noden nog groter zullen worden met de bevolkingsaanwas. "Er lopen dan ook verschillende studies."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni