Derde meer baby's in Brussel sinds 2000

SDS
© brusselnieuws.be
24/06/2015

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel heeft een onderzoeksrapport klaar over geboorten in Brussel. Er werden in 2012 een derde meer baby's geboren dan in 2000. De gezondheid van moeders en borelingen is verbeterd, maar blijft door de grote armoede voor verbetering vatbaar. Driekwart van de moeders is niet als Belgische geboren.

Het is de tweede keer dat het Observatorium het onderzoek Geboren worden als Brusselaar uitvoert. De eerste keer gebeurde dat in 2008.

In 2012 werden er 25.019 kinderen geboren op het grondgebied van het gewest. 19.500 van hen zijn kinderen van Brusselaars. Dat is een stijging van 31,5 procent ten opzichte van 2000. Het geboortecijfer van 16,2 geboorten per 1.000 inwoners ligt beduidend hoger dan in Vlaanderen (10,8) en Wallonië (11,2).

Een op tien niet verzekerd
Tien procent van de moeders die in 2010 bevallen zijn, waren niet verzekerd door het Belgische socialezekerheidsstelsel. "Zestig procent van hen stond wel ingeschreven in het rijksregister en is dus wellicht een EU-migrant met een andere vorm van verzekering", zegt David Hercot aan brusselnieuws.be. Hercot is arts en wetenschappelijk medewerker gezondheidszorg bij het Observatorium. "Veertig procent van de geboortes wordt niet ingeschreven bij het rijksregister. Deze mensen hebben geen papieren of hebben zich gewoon niet geregistreerd, iets wat bij Roma veel gebeurt."

De gemiddelde leeftijd van de kersverse moeders is in het afgelopen decennium één jaar gestegen, van 29,2 naar 30,2 jaar. "Over het algemeen krijgen vrouwen vroeger en meer kinderen in Brussel dan in de andere twee gewesten. Er zijn wel twee grote groepen te herkennen in de populatie", zegt David Hercot. "Belgische vrouwen en vrouwen uit andere EU-landen krijgen minder en later kinderen, de vrouwen van niet-Europese herkomst juist meer en vroeger." (lees verder na de grafiek)

Het aandeel moeders boven de 40 neemt eveneens toe, en lag in 2012 op 4,9 procent.

In de periode 2008-2011 kwamen een kwart van de geboorten voor in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Bij de Subsaharaanse vrouwen ligt dat aandeel op meer dan de helft, bij de EU-moeders op 10 procent. Zestien procent van de borelingen hebben een alleenstaande moeder.

De helft van de Brusselse kinderen die in 2012 werden geboren, hebben een moeder die niet de Belgische nationaliteit bezit. Driekwart zelfs heeft een moeder die niet als Belgische geboren is. (lees verder na de grafiek)

Gezondheid
Het nieuwe rapport brengt ook voor het eerst cijfers naar buiten over diabetes, hypertensie en ivf.

7,5 procent van de Brusselse moeders lijdt aan suikerziekte. Maar dat cijfer kan niet vergeleken worden met Vlaanderen, dat een andere definitie hanteert. 4,1 procent heeft hoge bloeddruk op het moment van de geboorte. 3,3 procent van de Brusselse bevallingen volgde in 2012 op een in-vitrofertilisatie. Bij moeders boven de 35 lag dat aandeel op 7 procent.

Het aantal keizersnedes blijft stijgen en lag op 20,2 procent in 2012.

Bijna tien op de duizend baby's sterven voor hun eerste verjaardag. Van die tien zijn er zes doodgeboren. Kinderen die geboren worden in een gezin zonder inkomen uit werk hebben dubbel zo veel kans voor het eerste levensjaar te overlijden dan kinderen in een gezin met twee inkomens uit werk.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni