Directie en vakbonden bij DHL Aviation bereiken akkoord over sociaal conflict

© Wikipedia - Adrian Pingstone

Directie en vakbonden bij DHL Aviation hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over de syndicale eisen ter verbetering van het werkklimaat en ter verhoging van enkele premies. Het akkoord werd vrijdagavond tijdens een personeelsvergadering voorgelegd aan de werknemers, die het met een grote meerderheid goedkeurden. Bij DHL Aviation werd de afgelopen twee nachten gestaakt door het grootste deel van het personeel.

De vakbonden klaagden onder meer over intimidatie van werknemers door leidinggevenden. "Er is afgesproken dat er coaching komt voor de leidinggevenden, een externe psycholoog om een en ander in het oog te houden en een laagdrempelige manier voor werknemers om klachten neer te leggen. Er wordt ook onderzocht waar er zich in het bedrijf psychosociale risico's situeren en waar de meeste klachten vandaan komen. Daar zullen extra maatregelen genomen worden", zegt vakbondsman Bjorn Vanden Eynde (ACV-Transcom).

Een ander punt van syndicale kritiek betrof de hoge werkdruk. "We weten dat DHL inspanningen doet om voldoende mensen aan te werven. Het objectief om wekelijks 25 mensen bijkomend aan te werven, blijft gehandhaafd. Het probleem is het grote personeelsverloop waarbij velen al vrij snel weer afhaken. Men wil dit verloop onder meer verminderen door het buddysysteem waarbij een nieuwe werknemer in het begin een tijd begeleid wordt door iemand anders, uit te breiden. Ook de reeds vernoemde inspanningen om het werkklimaat te verbeteren zullen hiertoe bijdragen", aldus de vakbondsman.

Verhoging premie

In het akkoord belooft DHL ook enkele financiële tegemoetkomingen. "De gevraagde verhoging van de bestaande nachtpremie bleek niet mogelijk. Ter compensatie wordt de premie die toegekend wordt in het kader van de cao 90, de volgende drie jaar gevoelig verhoogd. Dat is ook het geval met de bestaande wasvergoeding voor werkkledij.

De kilometervergoeding tot slot wordt licht verhoogd van 0,1 tot 0,11 euro per kilometer. Belangrijk is ook dat hierbij de beperking van de afstand tot 50 kilometer wegvalt", aldus Vanden Eynde.

Tijdens de personeelsvergadering keurde een grote meerderheid het akkoord goed en iedereen ging nadien opnieuw aan het werk. Directie en vakbonden hebben het akkoord nadien ondertekend.

"Het is echter duidelijk dat het niet gedragen wordt door iedereen", zegt vakbondsman Fouad Bougrine (ACLVB). "Een aantal werknemers is van oordeel dat we te weinig uit de brand hebben gesleept. Ook ik vind het geen topakkoord. Maar we stonden stilaan met de rug tegen de muur omdat DHL een lockout aan het organiseren was en transporten naar elders overbracht."

Dit akkoord geldt voor arbeiders. Voor de bedienden wordt dinsdag onderhandeld.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Oproep: Lees of reageer je wel eens op online comments, op nieuwssites of social media? Wil jij bijdragen aan een constructief online debat? Doe dan nu mee met het RHETORiC-onderzoek en ontvang een waardebon. Meer info en inschrijven.

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?