Dubbel zoveel leerlingen van school gestuurd in Brussel

Op twee jaar tijd hebben Vlaamse en Brusselse scholen 40% meer leerlingen buiten gezet. Volgens sommigen te wijten aan het probleemgedrag van de jongeren, anderen wijzen naar de scholen die ongeduldiger zouden worden en moeilijker met de jongeren kunnen omgaan. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Het aantal buitengesloten leerlingen ligt het hoogst in Brussel. Vorig jaar werden 233 leerlingen van school gestuurd in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

Na navraag door onze redactie, bleek dat er in Brussel 233 leerlingen in het schooljaar 2015-2016 buiten zijn gezet, van een Nederlandstalige school. Daarvan zijn er 19 leerlingen van het lager onderwijs. In totaal werden er vorig jaar in Vlaanderen en Brussel 2.387 leerlingen definitief uitgesloten. Een tiende daarvan dus in Brussel.

Dat is meer dan een verdubbeling als je kijkt naar de cijfers van het jaar ervoor, namelijk 110 leerlingen. In 2013-2014, werden er zelfs maar 97 leerlingen buitengegooid in Brussel. “Dat is te wijten aan een toename van de migratiestroom en de diverse culturen” zegt Inge Van Trimpont, voorzitter van de CLB-samenwerkingscel van de onderwijsnetten aan BRUZZ.

Oorzaken zijn multifactorieel
“Het is al jaren dat scholen aanlopen tegen probleemjongeren en de oorzaken zijn divers. Het kan gaan om een moeilijke thuissituatie of het kan te maken hebben met de vriendengroep waarin de jongere terecht komt. Er is nooit één duidelijke verklaring”, aldus Van Trimpont.

De Brusselse leerlingen kunnen terecht bij organisaties die zich bezighouden met  jongeren die schoolmoe zijn of van school zijn gestuurd. Vzw Abrusco is zo’n organisatie. “Wij gaan vooral met de jongeren praten en nagaan wat er bij hen leeft. Daarnaast werken we ook samen met de school, het CLB en de ouders en gaan we samen op zoek naar een oplossing voor de jongeren” leggen Arsen Dokholyan & Ibrahim Mjahed van Abrusco uit. Vzw Abrusco werkt meer bepaald met "time out". Dan wordt een leerling voor een tijdje uit de klas verwijderd om zo gedragsproblemen aan te pakken.

Meer diversiteit dan in Vlaanderen
Het aantal buitengesloten leerlingen ligt het hoogt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk 0,34% van de totale schoolpopulatie. De hoofdstad wordt gevold door de provincies Antwerpen (0,26 %) en West-Vlaanderen (0,16 %).

“Waarom zoveel Brusselse jongeren van school gestuurd worden ligt volgens ons aan een combinatie van zaken. Enerzijds zijn het in Brussel niet de gemakkelijkste leerlingen maar anderzijds weten veel leerkrachten en intern personeel niet met wie ze bezig zijn. Ze kennen de achtergrond van die jongeren niet en weten ook niet wat hun problemen zijn” zegt Majhed. “In Brussel heb je te maken met diversiteit, verschillende afkomsten, verschillende culturen,… dat heb je minder in Vlaanderen.

Optimalisatie werking school
Van Trimpont pleit voor een optimalisatie van de werking binnen de school maar beseft dat dat niet altijd even gemakkelijk is. “Wij hebben niet alleen regels binnen de schoolmuren maar voeren daarnaast ook een preventief beleid. Wij kijken bijvoorbeeld naar hoe de relatie tussen leerkracht en leerling is en spreken samen met de leerlingen over hun toekomstperspectieven. Maar spijtig genoeg hebben de scholen niet altijd voldoende middelen en personeel om iedereen de gepaste begeleiding te geven.”

Op de vraag of organisaties als Abrusco moeten worden aangemoedigd, antwoordt Van Trimpont dat de scholen eerst moeten werken aan een 'Time-In' project bínnen de school zodat 'Time-Out' projecten van Abrusco en dergelijke niet meer nodig zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook