Fiscale hervorming: wat moet je weten als Brusselaar?

© BRUZZ
23/11/2017

Geen agglomeratiebelasting meer, en een premie voor Brusselse eigenaars die in de stad wonen: het zijn maar enkele voorbeelden van de nieuwe belastinghervormingen in het Brussels gewest. Sommige hervormingen zijn al een tijd geleden doorgevoerd, maar via de figuurtjes Bruxs en Fixs legt Brussel Fiscaliteit het nog eens aan de Brusselaar uit wat de hervorming precies betekent.

- “Zeg Fixs, gaan ze nu mijn onroerende voorheffing verhogen?”
- “Ja, Bruxs, we gaan de eigenaars die niet bij ons in Brussel wonen, iets meer belasten.”

Via de figuurtjes Bruxs en Fixs wil Brussel Fiscaliteit aantonen wat de belastinghervorming in Brussel nu precies inhoudt. De afgelopen twee jaar zijn een reeks maatregelen doorgevoerd die de belastingen eenvoudiger en rechtvaardiger moeten maken, volgens het Gewest. Dat gebeurt door arbeid minder en vermogen meer te belasten.

Welke belastingen op arbeid zijn weggevallen?
De forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting zijn in 2016 afgeschaft. In 2017 daalt ook de personenbelasting met nog eens 0,5 %.

Wat houdt de vernieuwde belasting op vastgoed in?
De onroerende voorheffing wordt verhoogd met ongeveer 12 %. Brusselse eigenaars die zelf in hun woning wonen, krijgen wel een compensatiepremie. Die heet BE HOME en bedraagt 120 euro.

Ook de registratierechten worden goedkoper voor wie een eerste woning koopt in Brussel: er is een korting van zo’n 22.000 euro.

Wat met schenkingen en erfenissen?
De schenkingsrechten van onroerende goederen werden verlaagd en vereenvoudigd. De successierechten worden aangepast aan specifieke gezinssituaties. Het kind van de partner van de overledene wordt nu ook erfgenaam in rechte lijn, en moet daardoor minder successie betalen. Ook geadopteerde kinderen maken sneller aanspraak op een lager successietarief.

Welke belastingverminderingen vallen weg?
Ter compensatie schaft het Gewest sommige fiscale voordelen opnieuw af. Kosten voor dakisolatie, voor diefstal- en brandbeveiliging, en voor renovatie van huurwoningen kunnen niet langer afgetrokken worden van de personenbelasting.

Wat betekenen al die maatregelen voor mij?
Om te berekenen wat het effect is op jouw belastingen, stelt Brussel Fiscaliteit een simulatietool ter beschikking.

Wie meer wil weten, kan ook terecht op de website van Brussel Fiscaliteit zelf.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Economie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni