Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

Gatz wil mobiele ploegen voor controle lage-emissiezone

Bettina Hubo
© BRUZZ
14/10/2019

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) wil dat mobiele ploegen ingezet worden voor de controle van de lage emissiezone (LEZ). Op die manier zouden ook buitenlandse automobilisten beboet kunnen worden.

Sinds vorig jaar oktober beboet de Brusselse overheid voertuigen die in overtreding zijn met de regels van de lage-emissiezone. Buitenlandse automobilisten kunnen momenteel echter niet beboet worden. Dit heeft te maken met het systeem van handhaving: slimme camera’s scannen de nummerplaten van alle wagens en vervolgens checkt de administratie of de geflitste voertuigen toelating hebben om in de LEZ te rijden. Zo niet, stuurt Brussel Fiscaliteit een boete.

Voor wagens met een buitenlands nummerplaat lukt deze aanpak niet omdat volgens de huidige EU-regels geen gegevens over het voertuig of de eigenaar mogen uitgewisseld worden tussen de lidstaten. Althans niet voor de controle van een lage-emissiezone. Bij kwesties van verkeersveiligheid, zoals snelheidsovertredingen, kan het wel.

“Buitenlanders vatten kan simpel lijken, maar het is niet simpel,” zo zei minister Gatz, die hierover vanmiddag in de commissie Financiën geïnterpelleerd werd door parlementslid Ingrid Parmentier (Ecolo). “De drie gewesten willen al lang dat er een automatische gegevensuitwisseling tot stand komt met andere landen. Hiervoor zijn ze afhankelijk van de federale overheidsdienst mobiliteit, die de DIV (dienst inschrijving voertuigen) beheert. Ik pleit er dan ook voor dat de gegevensuitwisseling nationaal gecoördineerd wordt, in plaats van gewestelijk.”

Europese niveau

Volgens Gatz valt er van het Europese niveau geen oplossing op korte termijn te verwachten. Zo zou de nieuwe Europese richtlijn die voorziet in de uitwisseling van de voertuigenregistratiegegevens ingeval van niet-betaalde wegentol uitgebreid kunnen worden tot inbreuken op de LEZ, maar dat vergt een procedure van jaren.

De enige korte-termijnoplossing om buitenlandse LEZ-overtreders te beboeten, is de controle door mobiele ploegen, zegt de minister. Volgens hem was het de bedoeling dat Mobiel Brussel bij de invoering van de LEZ dergelijke ploegen zou oprichten, maar is het daar nooit van gekomen. Mobiel Brussel heeft wel equipes die de kilometerheffing voor vrachtwagens controleren. Gatz vindt dat diezelfde teams ook de controle moeten doen van de LEZ en van de verkeersbelasting, die vanaf 1 januari in handen van het Brussels gewest komt. De administratie Brussel Fiscaliteit zou hieraan kunnen meewerken, tenminste “als hiervoor de nodige middelen ter beschikking gesteld worden.” Concreet heeft Gatz aan Brussel Fiscaliteit gevraagd om in overleg met Mobiel Brussel een actieplan op te stellen.

Een miljoen geïnd

De minister had ook de cijfers bij zich van wat de LEZ op een jaar tijd financieel heeft opgeleverd voor het gewest. Brussel Fiscaliteit schreef boetes uit voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro en inde daar ondertussen iets meer dan een miljoen van. Voorts brachten de 2.400 verkochte dagpassen een kleine 85.000 euro op.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni