Verplicht sorteren van huisvuil: ophaling van de oranje zak met voedingsafval door Net Brussel

Gemeente Molenbeek vraagt om twee keer per week een ophaling van de oranje zak

MVDH
28/05/2023

Op de gemeenteraad van Molenbeek van 24 mei dienden Mohamed El Bouzidi, Dirk De Block en Luc Vancauwenberge namens de PTB*PVDA-fractie een motie in om twee ophaalrondes voor de witte en oranje zakken per week te garanderen. LB (MR-Open VLD) onthield zich terwijl Groen/Ecolo en N-VA tegen stemden, maar de motie haalde wel een meerderheid.

In de motie wijst de PTB*PVDA-fractie erop dat een groot deel van de inwoners van het Gewest en van de gemeente Molenbeek niet woont in een woning die aangepast is aan de opslag van talrijke witte of oranje vuilnisbakken gedurende minstens één week. De grote bevolkingsdichtheid van de gemeente in combinatie met onvoldoende ruimte, geen balkonss en geen gemeenschappelijke vuilnisbakruimtes zou “de levensomstandigheden en de hygiëne gezinnen aanzienlijk verslechteren” en hen zelfs kunnen leiden tot een toename in het aantal sluikstortingen.

Daarom wordt in de motie gevraagd om een tweede wekelijkse inzameling van de oranje zak. Ook wordt verzocht om de tweewekelijkse ophalingen van de witte vuilniszak te handhaven. Momenteel valt Molenbeek niet onder de gemeentes bij wie de ophaling, na de Gewestelijke afvalhervorming, naar één keer per week wordt verminderd, maar op termijn wil minister van Netheid Alain Maron (Ecolo) dit voor iedere gemeente toepassen.

Tot slot verzoekt de motie nog om een “ambitieus en gedetailleerd plan voor de ontwikkeling van ondergrondse containers waar mensen hun gesorteerde afval op elk moment van de dag kunnen deponeren.

De motie van de PTB*PVDA werd met een wisselmeerderheid goedgekeurd. PS, Vooruit en Les Engagés stemden er mee in.

De voorstellen moeten worden verstuurd naar de Brusselse regering en aan de leden van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenwerken

Ecolo-Groen stemde tegen, en de liberalen onthielden zich.

"Wij onthielden ons tijdens de stemming over de motie omdat er volgens ons eerst moet worden samengewerkt met het Gewest”, zegt schepen van Netheid Gloria Garcia Fernandez (MR). “Molenbeek vroeg voor de afvalhervorming om de twee ophalingen per week van de witte zak te behouden en heeft dat uiteindelijk ook gekregen. Het heeft volgens mij dan ook geen zin om iets dat we al hebben, nog eens te vragen. Wat betreft de oranje zak moeten we eerst in september evalueren hoe het loopt en nog niet vooruitlopen op de zaken.”

Toch staat de schepen niet achter alle veranderingen uit de nieuwe afvalhervorming. “De uren waarin mensen sinds de nieuwe ophaalkalender hun vuilniszakken mogen buitenzetten, moeten anders. Nu is dat in meerdere zones een veel te korte tijdsspanne wat het voor gezinnen met kinderen vaak onmogelijk maakt de regels te volgen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni