Groen en rood licht voor Berchemse scholen

Jean-Marie Binst
© Brussel Deze Week
29/01/2014

Een tekort aan klassen, het wordt nijpender dan ooit. Terwijl de Franstalige gemeentescholen eindelijk groen licht hebben om hun capaciteitsuitbreiding te realiseren, blijven de Nederlandstalige gemeentescholen op hun honger zitten. Waar kunnen kleuters in september doorstromen naar het ‘eerste leerjaar’?

Vorig jaar werd de moeilijke oefening gerealiseerd om de kleutertoename te stroomlijnen richting Gemeentelijke Basisschool, met Nederlandstalige klassen in de hoofdschool (Soldatenstraat), wijkschool Openveld (Openveldstraat) en wijkschool Zevensterren (Poolsterstraat). Drie klasjes van Zevensterren worden opgevangen door de hoofdschool. Het probleem voor september 2014 is dat er nu drie kleuterklassen zijn (zestigtal kinderen), maar dat er slechts één klas eerste leerjaar is. “Ofwel moeten we voor het schooljaar 2014-2015 plaats vinden voor ontdubbeling in de hoofdschool, ofwel moeten we zoeken naar een definitieve oplossing,” stelt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Agnès Vanden Bremt (CD&V). “In het verleden zijn er al kinderen vertrokken na de kleuterklasjaren; ik wil ze nu hier houden.”

Extra Franse klassen
Aan Franstalige kant werd, door de instroom van jonge burgers, ook een toename genoteerd in de gemeentescholen. Net voor kerst 2013 werd echter de omzendbrief gepubliceerd, waarin Frans gemeenschapsminister voor het Kind, Jean-Marc Nollet (Ecolo), de Franstalige scholen toelating geeft om voorlopig of definitief te vergroten. Ook kunnen zij onbezette lokalen – bijvoorbeeld in de gemeente – (tijdelijk) laten inrichten als klassen. Hiermee stond de deur open voor uitbreiding, iets waar Berchem meteen op intekende. Pierre Tempelhof (MR), schepen van Franstalig onderwijs: “We hebben vorige week (20 januari) een project ingediend om vier paviljoenen (containers vindt de schepen een fout woord, red.) ter beschikking te stellen op de site Openveld, Die paviljoenen moeten tegen september de boom in het Franstalige onderwijs opvangen: één extra kleuterklas en drie extra klassen eerste leerjaar. Een correcte verdeling zullen we pas kunnen maken als het nieuwe schooljaar is gestart, en we over precieze leerlingencijfers beschikken.”

De urgentiemaatregel Nollet, die geld voor extra klassen toesteekt, is niet van toepassing voor andere infrastructuur, zoals toiletten, een cafetaria of personeelskamer. Tempelhof: “Als we dergelijke infrastructuur bovenop de klasjes nodig zouden hebben, moet de gemeente dit zelf financieren. Met de nieuwe paviljoenen die we krijgen zullen we tout juste toekomen om september 2015 te halen.” Dat is een cruciaal jaar, want de gemeente plant een nieuwbouw voor het Franstalig basisonderwijs met vier kleuterklassen en twaalf klassen basisonderwijs op het terrein Hunderenveld. “De locatie werd gekozen omdat we dan de gemeentelijke sportzaal als turnzaal kunnen gebruiken,” aldus Tempelhof. “De overheid (Franstalige gemeenschap) geeft fiat en geld (zestig procent van de kost) voor bijkomende Franstalige klassen. De bouwplannen zijn goedgekeurd, en krijgen anderhalf jaar de tijd om uitgevoerd te worden. De Nederlandstaligen moeten een oplossing vinden binnen bestaande infrastructuur.

Geen extra Vlaamse klassen
Inmiddels ‘focust’ de Basisschool op (ver)nieuwbouw. “We kunnen geen oplossing voorstellen voor de kleuterklassen en het eerste leerjaar in september 2014, omdat we eerst uitsluitsel wil hebben over de volledige uitbreiding van de Basisschool richting Soldatenstraat,” zucht Vanden Bremt. “Daarvoor moet eerst de Franstalige bibliotheek verhuizen. En daar is eerst een bouwgrond voor nodig. Pas dan kan er een nieuwe Nederlandstalige Basisschool komen. Tot die tijd hebben we geen concrete piste. En omdat we geen concrete bouwplannen hebben kan er ook geen aanvraag ingediend worden bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie om voorlopige containerklasjes te krijgen.”

De vicieuze cirkel speelt de Nederlandstalige kleuters dus parten. De oplossing voor opvang in 2014-2015 lijkt te gaan richting opvang in andere onderwijsinstellingen dan de gemeentelijke, of richting anderstalige. Eerder deze maand kregen we van Vanden Bremt te horen: “Waarom sturen ouders hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs? Om de kwaliteit, en omdat ze hopen dat hun kinderen goede tweetaligen worden, als ze zelf de handicap ervaren van het niet te zijn.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Agatha-Berchem , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni