De gemeenteraad van de Stad Brussel heeft zijn groen licht gegeven voor het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) voor Thurn & Taxis. De site krijgt 370.000 vierkante meter nieuwe gebouwen, tussen 16 en 150 meter hoog. Het merendeel zijn woningen, maar er komen ook bureaus, winkels en productieactiviteiten. Ontbreken uit het bestemmingsplan: sociale woningen en een tramlijn, die de site verbindt met de rest van de stad.

Begin deze week keurde de gemeenteraad van de Stad Brussel het BBP goed voor de site van Thurn & Taxis. Dat BBP bepaalt welk percentage van de totale oppervlakte gebruikt mag worden voor woningen, een park, kantoren, winkels enzovoort.

De meerderheid (PS-SP.A-MR-Open VLD) stemde unaniem voor. Oppositiepartijen CDH en Défi onthielden zich, Ecolo en Groen stemden tegen.

In het plan staat dat er 370.000 vierkante meter woningen komen. Daarnaast is er ook ruimte voor kantoren, winkels, productieactiviteiten en voorzieningen. De hoogte van de gebouwen schommelt tussen 16 en 150 meter, wat de tegenstanders van het project aanhalen om te zeggen dat de verdichting op de site té groot is.

Geen sociale woningen
Het milieueffectenrapport (MER) drong ook aan op 20 procent sociale woningen. Die komen er niet, maar het is niet onmogelijk om dat via de stedenbouwkundige lasten op te leggen, reageert schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène (MR).

Er zullen ook weinig tot geen gemeenschapsvoorzieningen zijn, maar die kunnen ook rond de site ingericht worden, zegt de meerderheid.

Volgens de tegenstanders zal de groene oppervlakte kleiner uitvallen dan voorzien, en is de publieke toegang van het park niet verzekerd. Een andere vraag die in het kader van het BBP verworpen is: die naar de nieuwe tramlijn. Die staat niet op het programma in de komende jaren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni