Groter park aan Ninoofsepoort, sociale woningen verhuizen

De geplande sociale woningen aan de Ninoofsepoort verhuizen naar het huizenblok van het Institut des Arts et Métiers. Daardoor kan het beloofde park opnieuw wat groter worden. De werf zou begin 2016 definitief moeten starten en zeker twee jaar duren.

"Voor een betere kwaliteit van de 107 sociale woningen die er gebouwd zullen worden en om het park nog wat meer ruimte te geven, worden de woningen -  als een retrocessie niet vereist is - nu opgetrokken op het perceel dat de Stad Brussel aan het project ter beschikking stelt ter hoogte van het huizenblok Arts & Métiers." Zo meldt de Brusselse regering in een persbericht. De onderhandelingen tussen Stad en Gewest, waarover deze nieuwswebsite in oktober al berichte, zijn met andere woorden succesvol afgerond. 

Het langverwachte park wordt zo voor de tweede keer een stukje groter. Eerder was immers al beslist om de geplande trambedding te herbekijken. Volgens de eerste plannen zouden zowel de sociale woningen als het tracé van de tram de groene zone flink beperken. Dat leidde tot protest van buurtbewoners, daarin gesterkt door de gemeente Molenbeek.

Volgens de nieuwe plannen komen de 107 sociale woningen dus aan de zuidkant van het toekomstige park en niet langer op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Kleine Ring. "De aanpassing zorgt ervoor dat voor het toekomstige park de maximale beschikbare ruimte kan worden benut, wat de sociale huurders alleen maar ten goede komt aangezien hun leefomgeving nog rustiger wordt, op ruime afstand van het verkeer", aldus minister van Huisvesting Céline Fremault (CDH). "De bewoners krijgen hierdoor uitzicht op een zeer groene wijk. Dat maakt het geheel nog evenwichtiger omdat de gebouwen beter ten opzichte van elkaar en in hun stedelijke omgeving zijn ingepast."

Ontmoetingsplek
"De nieuwe wijk moet een ontmoetingsplek zijn voor haar huidige en toekomstige bewoners”, zegt Pascal Smet, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Tijdens een bewonersvergadering is er geluisterd naar vragen en wensen van omwonenden. We willen op die manier verder werken om tot een zo goed mogelijk project te komen. Aan de Ninoofsepoort zal zich een nieuwe groene wijk ontwikkelen, met een goede verbinding op het openbaar vervoersnetwerk en makkelijk en veilig bereikbaar voor fietsers en voetgangers.”

Een masterplan moet de vastgoedontwikkeling in goede banen leiden. Promotor Besix plant immers een complex met 200 woningen ten noorden van het park. Ook wordt het overleg met de buurt voortgezet. In februari wordt opnieuw een vergadering georganiseerd.

Minister-president Vervoort (PS) wijst erop dat de aanpassingen, mede op vraag van de buurtbewoners, de kwaliteit van de openbare ruimten en het park aanzienlijk verbeteren: "Het is heel erg motiverend om te zien hoe openbare en privé-operatoren hand in hand werken om dit project uit te bouwen tot een model van stadsrenovatie waar zowel de bewoners als de attractiviteit van Brussel wel bij varen."

Begin volgend jaar zou een tweede hangar op de site afgebroken worden. Daarna kan de bodemsanering van start gaan. Vervolgens zal het park aangelegd worden (in welke vorm is nog niet duidelijk), en worden de wegen compleet vernieuwd. In de herfst van 2018 zou alles klaar moeten zijn.

'Blijven luisteren'
Oppositiepartij Groen juicht de wijziging toe. "Het project sleept al lang aan, maar wordt wel beter en beter, met dank aan de buurtbewoners die zich blijven inzetten", zegt parlementslid Arnaud Verstraete. "Het is een positieve evolutie dat de regering luistert naar de Brusselaars en oren heeft naar tijdelijk gebruik. Hopelijk wordt de lijn doorgetrokken voor de inrichting van het park en voor de ontwikkeling van andere belangrijke polen zoals de Josaphatsite, het Weststation of de Citroëngarage."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?