Herbekijk BRUZZ 24 over belaging van vrouwen: 'Problematiek is groter in Brussel'

22/12/2023

Bijna negen op de tien vrouwen is al eens belaagd geweest op straat, blijkt uit een nieuw onderzoek van Femme de la rue-documaakster Sofie Peeters. Een decennium na de documentaire is er niet veel veranderd. Verder in BRUZZ 24 bekijken we waarom lachgasflessen voor problemen zorgen bij de vuilnisophaling.

"Het is niet evident om deze straat te nemen als het donker is", zegt Aisha in het centrum van Brussel. "Toen ik naar school ging, heeft een man me hier eens achtervolgd." En ze is niet de enige: één op de drie vrouwen in Brussel is al eens achtervolgd geweest.

Negen op de tien is ook al lastig gevallen geweest op straat. "De cijfers zijn hoger in Brussel. De problematiek is hier ernstiger", zegt Peeters, tevens oprichter van vzw Blijf Van Mijn Lijf. Al mag dat niet geheel verbazen, omdat grootsteden in het algemeen meer straatintimidatie kennen: "Dat hangt vaak samen met andere vormen van criminaliteit."

Vrouwen blijken ook zelf maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen straatintimidatie. Zo vermijdt de helft om op bepaalde uren op straat te komen.

Lachgas

Verder in BRUZZ 24 zoomen we in op het fenomeen van het grote gebruik van lachgas. Lachgasflessen belanden op die manier in de verbrandingsovens en zorgen zo steeds vaker voor gevaarlijke ontploffingen. We nemen een kijkje in de verbrandingsovens in Schaarbeek van Net Brussel, die er nog maar eens aan herinnert zulke spullen niet in de gewone vuilniszak te gooien.

Met politica Els Rochette (one.brussels-Vooruit) in de BRUZZ 24-studio hadden we het over de rol en het belang van de VGC. Rochette heeft er namelijk net haar eerste zitting als nieuwe voorzitter van de VGC-raad op zitten en mocht meteen het begrotingsdebat leiden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni