Huytebroeck over crèches binnen wijkcontracten: 'Dat is al jaren zo'

Vier nieuwe wijkcontracten staan op stapel: Masui, Helmet, Liedekerke en Kanaal-Zuid. Binnen die contracten worden steeds meer kinderkribbes opgericht. Een creatieve oplossing voor het opvangtekort, ware het niet dat een advies van de Raad van State zegt dat het Brussels gewest hiervoor niet bevoegd is.

Het project 'Kanaal-Zuid' in Anderlecht is niet écht nieuw: vorig jaar werd het al als wijkcontract geselecteerd. Maar Masui in Brussel-Stad, Helmet in Schaarbeek en Liedekerke in Sint-Joost-ten-Node zijn dat wel. Ingediende voorstellen uit Koekelberg, Vorst en Brussel-Stad (2) haalden de eindstreep niet.

De vier wijken zijn gekozen omdat ze "in de problemen zitten of vergeten zijn", zoals Evelyne Huytebroeck (Ecolo), Brussels minister voor Stadsvernieuwing, het uitdrukt. De uitverkoren buurten krijgen elk om en bij de vijftien miljoen euro. Dat geld komt van het Brussels Gewest (44 miljoen euro) en Beliris (12,5), het samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Gewest. De gemeenten passen zelf nog een deel van het bedrag bij.

Opvallend binnen deze "duurzame wijkcontracten", zoals ze sinds de invoering van een nieuwe ordonnantie (Brusselse wet) officieel heten, is het accent op de oprichting van kinderkribbes. Gezien het grote opvangtekort en de nakende demografische boom is dat geen overbodig fantasietje. "Het gaat om twee Nederlandstalige en twee Franstalige crèches," vertelt Huytebroeck. Uit cijfers van haar kabinet blijkt dat er eerder al zes Nederlandstalige crèches bij Kind & Gezin en 25 bij ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin, erkend zijn. Daarnaast zijn er nog twee andere Franstalige crèches gepland. Het aantal crèches binnen de zestig wijkcontracten neemt gestaag toe, bevestigt het kabinet-Huytebroeck. Volgens een niet-geschreven politiek akkoord zou gemiddeld één crèche op vier naar de Nederlandstaligen gaan. Dat komt min of meer overeen met de sociologische realiteit, aldus Huytebroeck.

Gelatenheid
Maar, zo stelt een advies van de Raad van State uit 2007, het Brussels gewest gaat zijn boekje te buiten. De oprichting van kinderkribbes is namelijk gemeenschapsmaterie. De Brusselse regering is dus niet bevoegd, ook niet als het geld via de wijkcontracten naar de gemeenten doorsluist. Geconfronteerd met de vraag reageert Huytebroeck gelaten: "Dat is toch al jaren zo." Philippe Vanstapel, woordvoerder van minister Brigitte Grouwels (CD&V), binnen de VGC bevoegd voor kinderopvang, erkent het advies van de Raad van State wel, maar zegt "dat de financiering van gemeenten, via de wijkcontracten, een gewestelijke bevoegdheid is". "Het aspect infrastructuur kan je daarin niet negeren. Anderzijds, als er recht gesproken wordt, zullen we dat arrest respecteren."

Optimale samenwerking
Naast infrastructuur voor kinderopvang staan nieuwe speelpleinen, jeugdhuizen en sportaccommodatie gepland. Verder gaat het geld ook naar renovatie en het energiezuinig maken van gebouwen. Maar ook buurtwinkels kunnen voortaan op steun rekenen.

Huytebroeck merkt eveneens op dat de samenwerking met de gemeenten voortaan optimaal moet zijn. Blijkt dat een klein aantal gemeenten in het verleden "slechts 60 procent van hun budget investeerden, en dat leidt al eens tot mislukkingen". Namen wou ze echter niet noemen.

Binnen het Masui-contract, dat de gemeentelijke grens tussen Brussel-Stad en Schaarbeek volgt, worden economische complexen vernieuwd. In samenwerking met het burgerinitiatief 'Helmet, duurzame wijk' zal het Helmet-project onder andere de achteruitboerende handelskern een nieuwe boost geven. De Helmet-wijk ligt op het kruispunt van de Helmetsesteenweg, de Haachtsesteenweg en de Lambermontlaan.

Het Liedekerke-project in Sint-Joost-ten-Node gaat onder meer vervallen gebouwen alsook de "talrijke woningen met problemen op het gebied van comfort en gezondheid" onder handen nemen. Daarnaast wil de gemeente gebouwen optrekken of herinrichten die een voorbeeld zijn op het vlak van energie-efficiëntie en toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. De exacte perimeter van de wijkcontracten, waarvan de uitwerking maximaal zes jaar bedraagt, moet nog bestudeerd worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?