Dienst Vreemdelingenzaken

| Dienst Vreemdelingenzaken.

Afgelopen maand dienden 3.304 mensen in ons land een verzoek om internationale bescherming in, wat het totale aantal asielaanvragen voor 2023 op 35.507 brengt. Dat zijn er iets minder dan in 2022, toen er 36.871 aanvragen waren - het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2015. In oktober kregen de diensten het hoogste aantal aanvragen te verwerken: 3.740. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

In geen enkele maand piekte het aantal eerste en tweede aanvragen dus boven de 4.000, zoals in 2022 wel nog enkele keren het geval was. Uit Syrië komt het hoogste aantal asielzoekers (12 procent), gevolgd door Afghanistan (10 procent), Palestina (9 procent), Turkije (7 procent) en Eritrea (6 procent). Kijkt men alleen naar de cijfers van december, dan is Palestina goed voor 12 procent van de aanvragen.

Van de ruim 46.000 beslissingen die DVZ in 2023 nam, vormde goed een vijfde weigeringen, enerzijds technische weigeringen, anderzijds weigeringen in het kader van de Dublin-verordening. In totaal werden bijna 36.000 dossiers doorgestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Van de CGVS zijn de cijfers voor december nog niet beschikbaar, maar daar werden tot en met november meer dan 27.000 dossiers behandeld. Van die groep kregen 11.112 de vluchtelingenstatus toegekend.

Eind 2022 waren er bij de DVZ zelf iets meer dan 16.000 dossiers nog in behandeling, maar eind vorig jaar was het aantal openstaande dossiers teruggebracht naar goed 8.200. Het gaat hierbij enkel om aanvragen in behandeling bij DVZ, en niet de dossiers die CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelen.

Bovenop bijna 37.000 asielaanvragen kreeg ons land in 2022 trouwens ook nog eens ruim 63.000 Oekraïners over de vloer die bescherming zochten. Bij die groep kwamen er in de loop van 2023 nog eens 15.000 Oekraïners, maar onduidelijk is hoeveel van die ruim 77.500 Oekraïners vandaag nog in ons land verblijven.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni