Inburgering op Vlaamse leest: geen uitzondering voor Brussel

© Bart Dewaele
Het Foyer en het Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers (BON) verdwijnen en worden begin 2014 opgeslorpt door een groot Vlaams agentschap. Dat zegt minister Geert Bourgeois (N-VA). De Vlaams-Brusselse partijen vinden dat geen goed idee.

Het Vlaams parlement heeft enkele maanden geleden een decreet goedgekeurd dat de Vlaamse integratie- en inburgeringssector grondig hervormt. Integratie gaat over het samenleven van allochtonen en autochtonen. Inburgering moet nieuwkomers voorbereiden op de Vlaamse samenleving. Vlaanderen voegt beide beleidsdomeinen samen, en onttrekt die sector tegelijk aan het middenveld. Niet langer talloze vzw'tjes zullen hiervoor instaan, maar één groot Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). De Vlaamse regering bereidt momenteel de oprichting van die EVA voor.

Brussel ontsnapt niet aan de operatie. Het Regionaal Integratiecentrum Foyer, opgericht in 1969 door Johan Leman, verdwijnt en zal opgaan in de EVA. Ook het Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers, dat volgend jaar tien jaar bestaat, verdwijnt.
Dat is gebleken in de samenwerkingscommissie van de VGC en het Vlaams parlement waar minister Geert Bourgeois (N-VA) zijn beleid heeft toegelicht.

De Vlaams-Brusselse partijen hebben geen goed oog in de hervorming. Zij vinden dat de Brusselse integratie- en inburgeringssector buiten dat grote Vlaamse EVA moet vallen.

Onvoldoende kritische massa
VGC-Collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) heeft in het verleden meermaals uitgelegd waarom. Ze wijst er op dat er voor het meertalige Brussel een apart beleid aangewezen is, zeker nu de Franstaligen hebben beslist om een verplichte inburgering in Brussel te organiseren. Brussel laten opgaan in een Vlaams agentschap zal de samenwerking met de Franstaligen mogelijk bemoeilijken.
Ook raadslid Jef Van Damme (SP.A) volgt dat standpunt: "Wij verdedigen een apart statuut voor Brussel omwille van de grootstedelijke context," zegt hij. Ook Groen, Open VLD en CD&V zijn tegen de inkanteling van de Brusselse integratie- en inburgeringssector in de Vlaamse EVA. Alleen de N-VA volgt het standpunt van minister Bourgeois.

Het decreet laat de mogelijkheid om 'welbepaalde gebieden' uit de EVA te houden. In de schoot van de Vlaamse regering is er een stilzwijgend akkoord dat de integratie- en inburgeringssector van Gent en Antwerpen niet in de EVA zullen opgaan, net zoals die van Limburg. Zo heeft elke Vlaamse partij in de Vlaamse regering haar 'uitzondering'. De SP.A krijgt Gent, de N-VA Antwerpen, en CD&V Limburg.

Dat Brussel, met zijn grootstedelijke en meertalige profiel, wél in de EVA wordt opgenomen, lijkt in die zin onbegrijpelijk. N-VA-minister Geert Bourgeois motiveert die keuze ook niet, tenzij dan dat hij niet anders doet dan het decreet toepassen. Een Brusselse uitzondering is "niet aan de orde," zegt zijn woordvoerder.

Een bevoorrecht waarnemer weet wél waarom Brussel niet buiten de EVA kan worden gehouden. "Zonder Brussel heeft de EVA onvoldoende kritische massa." Want zonder Brussel zou de EVA alleen nog uit de West-Vlaamse integratie- en inburgeringssector bestaan, en de Vlaams-Brabantse. En die laatste lobbyt ook al om uit de EVA te kunnen blijven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Oproep: Lees of reageer je wel eens op online comments, op nieuwssites of social media? Wil jij bijdragen aan een constructief online debat? Doe dan nu mee met het RHETORiC-onderzoek en ontvang een waardebon. Meer info en inschrijven.

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?