big city

JOUW VRAAG. Waarom staat er een engel boven op het hoekhuis aan de Aarschotstraat?

© Photonews
| Op het hoekhuis prijkt het beeld van een engel. Of is het iets anders?

Waar de Brabant- en Aarschotstraat samenstromen, werd in 1846 een reeks aan elkaar gekoppelde huizen gezet. Al snel - tussen 1880 en 1905 - werden ze vertimmerd, vergroot of met meer vensters verlucht voor andere functies, als winkelpand vooral. Van de rosse buurt nog geen sprake.

Met de jaren werd ook het interieur grondig aangepakt (1917 en 1924) door architect M. Van Eycken. Er kwam zelfs een Nederlandse architect, Th. Bowman, bij. Die gaf met wat art-deco-elementen een totaal nieuwe look aan de gevels. In die jaren was het pand namelijk het Belgische Centraal Kantoor geworden van de Nederlandse nv Noord-Braband Verzekeringen. Die vereniging blijkt eerst actief onder de naam Noord-Braband Maatschappij van Verzekeringen op het Leven. Het Brusselse bijhuis overleefde van 1886 tot 1921. In 1843 was die verzekeringsmaatschappij ontstaan als het Noord-Brabands Begrafenisfonds en in 1969 werd ze overgenomen door de Delta Verzekeringsgroep (nu Delta Lloyd). Waarom geven we u dat allemaal mee?

Het dateert van die belle-époquejaren dat de visibiliteit van het hoekhuis belangrijk wordt naast de spoorweg. De verzekeringsagenten hadden mogelijk niet genoeg aan flyers uitdelen van de begrafenisfondsen - nu bekend als overlijdensverzekeringen - in de cafés, zoals dat toen gebruikelijk was. Boven op het kroondak, dat met zijn spitse hoekpartij wel op het voorsteven van een schip lijkt, komt een rijzig symbool/embleem van de verzekeringsmaatschappij: Nikè van Samothrake, wat staat voor de allegorie van de overwinning. Typisch voor vele ondernemingen is dat ze zich verfijnde Griekse of Romeinse allegorieën eigen maken, denk maar aan de godin met sterrenkroon ‘De Triomferende Vooruitgang’ boven op het Hotel Métropole, die voor geloof in de commercie staat.

Dat het Nederlandse ‘begrafenisfonds’ voor de overwinningsgodin Nikè kiest, is mogelijk een gevolg van de mondiale bekendheid die ze kreeg. Haar gevleugelde beeltenis werd in 1868 door de Franse consul en amateurarcheoloog Charles Champoiseau in stukken ontdekt op het Egeïsche eiland Samothrake. Eén vleugel ontbreekt, samen met een borst en nog wat meer. Het wordt snel een kroonjuweel onder de museumschatten van het Louvre. Het beeld dateert van een paar eeuwen voor Christus. De godin straalt een verleidelijk pathos uit, door haar naturalistische en realistische stijl. Een fijn Oudgrieks chiton, mogelijk zijde, flirt gedrapeerd tegen haar lichaam aan. De zotte wind onthult gewild maar subtiel haar contouren en verborgen, wiegende schoonheden. En wat zagen we enkele decennia geleden plots onder haar voeten geschilderd op het gebouw: ‘Peep Show’. Och, dat verwees gewoon naar meer tastbare ‘overwinningen’ in het kwartier.

VOLGENDE WEEK: In veel steden worden de rivieren waarrond ze gebouwd zijn weer blootgelegd. Zijn er nog plannen voor de Zenne-blootlegging in Brussel?


BIG CITY: stel zelf je vraag

Elke week gaat BRUZZ met Big City op zoek naar antwoorden op jouw vragen over Brussel. Vragen allerhande over jouw stad stel je online aan de redactie. De vraag met de meeste voorkeuren wordt onderzocht en beantwoord.

Ook een vraag over Brussel? Zet onze journalisten aan het werk en stel je vraag in Big City.

Big City

Zet onze journalisten aan het werk en stel ons jouw vraag over Brussel. De populairste vragen van de BRUZZ-gebruikers worden beantwoord in een reportage op een of meerdere BRUZZ-kanalen. Alle info op bruzz.be/bigcity.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?